Apie mus

Grupės įmonės
    Lietuvos Respublika (per Energetikos ministeriją)    
         
   

100% UAB „EPSO-G“

2016 m. (grupės mastu): pajamos 234,5 mln. EUR; EBITDA 90,5 mln. EUR, 1078 darbuotojai.

   
         

96.6%AB „Amber Grid“

2016 m.: pajamos 66,8 mln. EUR, EBITDA 41,8 mln EUR, 362 darbuotojų.

 

97.5% LITGRID AB

2016 m.: pajamos 151,3 mln EUR, EBITDA 48,1 mln EUR, 235 darbuotojai.

 

67% BALTPOOL UAB

2016 m.: pajamos 726 tūkst. EUR, EBITDA 270 tūkst. EUR, 11 darbuotojų.

         

100% UAB GET Baltic

2016 m.: pajamos 115 tūkst. EUR, EBITDA -173 tūkst. EUR, 3 darbuotojai.

 

100% UAB „TETAS“

2016 m.: pajamos 18,7 mln. EUR, EBITDA 552 tūkst. EUR, 421 darbuotojai.

 

100% UAB „Litgrid Power Link Service“

2016 m.: pajamos 1,3 mln. EUR, EBITDA -27 tūkst. EUR, 29 darbuotojai

         
    2.04% Nord Pool Spot   50% LitPol Link Sp. Zo.o
         
        20.36% UAB Duomenų logistikos centras

 

EPSO-G, atsižvelgiant į Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir kituose teisės aktuose nustatytus tikslus, įgyvendina strateginius šalies dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, integruojasi į ES energetikos rinkas, siekia Energetinės sąjungos tikslų įgyvendinimo.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. AB „Amber Grid” aptarnauja stambias (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutines Lietuvos verslo įmones, taip pat gamtinių dujų tiekimo įmones, kurioms bendrovė teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Ši bendrovė įgyvendina dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą, aktyviai dalyvauja kuriant vieningą Baltijos regiono dujų rinką. AB „Amber Grid“ taip pat valdo 100 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic akcijų. Ilgalaikis UAB GET Baltic tikslas – tapti Baltijos šalyse veikiančia gamtinių dujų birža, kuriančia vertę viso regiono ekonomikai.

Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB užtikrina patikimą ir saugų elektros energijos perdavimą, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdo elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Įmonės veikla – elektros perdavimas - yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. LITGRID AB praėjusiais metais įgyvendino strateginius elektros energetikos projektus – elektros jungtį į Lenkiją „LitPol Link” ir povandeninę elektros jungtį į Švediją „NordBalt”. "Litgrid" AB taip pat vykdo sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) projektą. Sinchronizacija iš esmės pakeis Baltijos šalių regiono situaciją – Baltijos šalys taps visavertėmis Europos elektros sistemos dalyvėmis.

BALTPOOL UAB yra Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais. Vienas svarbiausių strateginių įmonės uždavinių - didinti konkurenciją energijos išteklių rinkoje. Bendrovė administruoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas – jas surenka, išmoka ir administruoja.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-11