Apie mus

Interesų valdymo politika

Kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos tikslas - EPSO-G įmonių grupėje sukurti vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią interesų valdymo sistemą, kuri  leistų užtikrinti, kad sprendimai grupės bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai, o taip pat formuotų korupcijai nepalankią aplinką bei didintų pasitikėjimą grupės bendrovių veikla.

Ši politika EPSO-G įmonių grupėje nustato:

  • interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
  • reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
  • nepriklausomumo kriterijus, taikomus kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariams.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G interesų valdymo politika

Kviečiame susipažinti su EPSO-G taikomais nepriklausomumo kriterijais

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-25