Finansinė informacija

Pagrindiniai EPSO-G grupės rodikliai
   

2016 m.

2015 m. 2014 m. 2013 m.
Pajamos mln. EUR 234,5 156,3 147,1 170,8
EBITDA mln. EUR 90,5 56,0 49,6 54,7
Grynasis pelnas mln. EUR 39,1 12,2 -13,3 4,2
Nuosavas kapitalas mln. EUR 240,4 202,0 191,5 228,4
Turtas mln. EUR 1 093,4 1 152,1 901,1 742,9
Išmokėti dividendai mln. EUR 0,4 0,2 - -
ROE proc. 17,7% 6,2% -6,3% 1,8%
Perduotos energijos kiekis TWh 33,1 35,4 36,0 37,0
Darbuotojų skaičius   1078 1033 1072 673
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-06