Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

EPSO-G siekia efektyvaus ir skaidraus viešųjų pirkimų vykdymo bei konkurencijos užtikrinimo pirkimuose. Dėl šios priežasties prieš kiekvieną pirkimą yra konsultuojamasi su rinka, susipažįstama su kitų perkančiųjų organizacijų ir priežiūros institucijų gerąja praktika. Pirkimo procedūrų metu besąlygiškai vadovaujamasi skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principais.

Šioje svetainėje skelbiama informacija apie UAB „EPSO-G“ planuojamus vykdyti pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimų sutartis, informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, taip pat skelbiami planuojamų vykdyti pirkimų techninių specifikacijų projektai.

Apie vykdomus pirkimus informacija skelbiama ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai” (išskyrus mažos vertės pirkimus).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-17