Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

Atlygio ir skyrimo komiteto narius ketverių metų kadencijai motyvuotu sprendimu skiria EPSO-G valdyba.

Nepertraukiamas EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nario kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su EPSO-G valdybos kadencija.

Šiuo metu dirbančio trijų narių EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2019 m. kovo 29 diena.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai

Atlygio ir skyrimo komitetas kasmet įsivertinina savo veiklą ir apie tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto veiklos įsivertinimo forma

      

Gediminas Almantas

Nepriklausomas atlygio ir skyrimo komiteto narys

G. Almantas yra VĮ "Oro navigacija" valdybos narys. Jis taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas. G. Almanatas anksčiau vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse. 
Gyvenimo aprašymas

 

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

 

 

Dainius Bražiūnas

Atlygio ir skyrimo komiteto narys

Dainius Bražiūnas yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas. Jis yra sukaupęs patirtį energetikos politikos formavimo, strategijos kūrimo, projektų įgyvendinimo srityse. Dainius Bražiūnas šiuo metu taip dirba AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nariu bei yra ėjęs valdybos nario pareigas bendrovėse AB „Amber Grid“, AB „Baltpool“ bei UAB „Litgas“.

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01