Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

Atlygio ir skyrimo komiteto narius ketverių metų kadencijai motyvuotu sprendimu skiria EPSO-G valdyba.

Nepertraukiamas EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nario kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su EPSO-G valdybos kadencija.

Šiuo metu dirbančio trijų narių EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2019 m. kovo 29 diena.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai

Atlygio ir skyrimo komitetas kasmet įsivertinina savo veiklą ir apie tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto veiklos įsivertinimo forma

      

Jolita Lauciuvienė 

Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė

Strategines personalo valdymo paslaugas teikiančios UAB „Personalo vertė verslui“ direktorė ir konsultantė Jolita Lauciuvienė yra sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo srityje.

Ekonomistės ir psichologės išsilavinimą Vilniaus bei Lietuvos edukologijos universitetuose įgijusi J. Lauciuvienė yra dirbusi UAB „Masterfoods“ (šiuo metu „Mars Lietuva“) personalo ir administravimo vadove Baltijos ir Suomijos šalims, „Lietuvos avialinijos“ bendrovėje Teisės ir administravimo departamento direktore. Per penkerius karjeros AB SEB Banke metus J. Lauciuvienė, eidama Personalo departamento direktorės bei projektų vadovės Baltijos šalims pareigas, buvo atsakinga už personalo valdymo sistemos kūrimą ir tobulinimą, kompetencijų modelio sukūrimą, tarptautinių personalų procesų ir sistemų diegimą.

Gyvenimo aprašymas

J. Lauciuvienė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Gediminas Almantas

Nepriklausomas narys

G. Almantas yra nepriklausomas VĮ "Oro navigacija" nepriklausomas valdybos narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. Jis 2014–2018 m. vadovavo VĮ "Lietuvos oro uostai", dirbo aviacijos ir teisės srityse. EPSO-G valdyboje G. Almantas dirba nuo 2016 metų.

Gyvenimo aprašymas

           G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Dainius Bražiūnas

Atlygio ir skyrimo komiteto narys

Dainius Bražiūnas yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas. Jis yra sukaupęs patirtį energetikos politikos formavimo, strategijos kūrimo, projektų įgyvendinimo srityse. Dainius Bražiūnas šiuo metu taip dirba AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nariu bei yra ėjęs valdybos nario pareigas bendrovėse AB „Amber Grid“, AB „Baltpool“ bei UAB „Litgas“.

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-01