Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

Atlygio ir skyrimo komiteto narius ketverių metų kadencijai motyvuotu sprendimu skiria EPSO-G valdyba.

Nepertraukiamas EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nario kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su EPSO-G valdybos kadencija.

Šiuo metu dirbančio trijų narių EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2019 m. kovo 29 diena.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai

Atlygio ir skyrimo komitetas kasmet įsivertinina savo veiklą ir apie tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto veiklos įsivertinimo forma

      

Jolita Lauciuvienė 

Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė

Kitos pareigos:

 • UAB „Personalo vertė verslui“, direktorė.

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų magistrė;
 • Lietuvos edukologijos universitetas, psichologijos mokslų bakalaurė.

Gyvenimo aprašymas

J. Lauciuvienė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Gediminas Almantas

Nepriklausomas narys

 

Kitos pareigos:

 • VĮ "Oro navigacija" nepriklausomas valdybos narys, audito komiteto pirmininkas;
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirminkas;
 • Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas.

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
 • Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras;
 • Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis doktorantas.

Gyvenimo aprašymas

           G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Dainius Bražiūnas

Atlygio ir skyrimo komiteto narys

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas;
 • AB "Klaipėdos nafta", valdybos narys;
 • Asociacija „Koturnos", vadovas;
 • 599-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, valdybos narys.​

           Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras;
 • ​Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalių valdybos narių studijų programa.

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01