Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

Atlygio ir skyrimo komiteto narius ketverių metų kadencijai motyvuotu sprendimu skiria EPSO-G valdyba.

Nepertraukiamas EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nario kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su EPSO-G valdybos kadencija.

Šiuo metu dirbančio trijų narių EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2018 m. rugpjūčio  31 diena.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai

Atlygio ir skyrimo komitetas kasmet įsivertinina savo veiklą ir apie tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto veiklos įsivertinimo forma

      

Viktorija Trimbel

Pirmininkė

Nepriklausoma atlygio ir skyrimo komiteto narė

Ekonomistės išsilavinimą įgijusi V. Trimbel yra sukaupusi daugiau nei 22 metų profesinės patirties vadovaujant sudėtingiems strateginiams verslo ir investicijų projektams stambiose vietos ir tarptautinėse bendrovėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuose.  Ji yra  įtraukta į „Top-100 Women in Tech in Europe 2012“ sąrašą, apdovanota „Paul Harris Fellow“ ženklu už visuomeninę veiklą.V. Trimbel yra nepriklausoma VĮ Turto bankas valdybos narė.
Gyvenimo aprašymas

V.Trimbel EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

Jolita Lauciuvienė

Nepriklausoma Atlygio ir skyrimo komiteto narė

Strategines personalo valdymo paslaugas teikiančios UAB „Personalo vertė verslui“ direktorė ir konsultantė Jolita Lauciuvienė yra sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo srityje, įskaitant tarptautinių projektų inicijavimą ir įgyvendinimą. Ekonomistės ir psichologės išsilavinimą Vilniaus bei Lietuvos edukologijos universitetuose įgijusi J. Lauciuvienė yra dirbusi UAB „Masterfoods“ (šiuo metu „Mars Lietuva“) personalo ir administravimo vadove Baltijos ir Suomijos šalims, taip pat personalo ir efektyvumo vadove Centrinės Europos ir Skandinavijos šalims, „Lietuvos avialinijos“ (FlyLAL) Teisės ir administravimo departamento direktore. Per penkerius karjeros AB SEB Banke metus J. Lauciuvienė, eidama Personalo departamento direktorės bei projektų vadovės Baltijos šalims pareigas, buvo atsakinga už personalo valdymo sistemos kūrimą ir tobulinimą, kompetencijų modelio sukūrimą, tarptautinių personalų procesų ir sistemų diegimą.
Gyvenimo aprašymas

J. Lauciuvienė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

Dainius Bražiūnas

Atlygio ir skyrimo komiteto narys

Dainius Bražiūnas yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas. Jis yra sukaupęs patirtį energetikos politikos formavimo, strategijos kūrimo, projektų įgyvendinimo srityse. Dainius Bražiūnas šiuo metu taip dirba AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nariu bei yra ėjęs valdybos nario pareigas bendrovėse AB „Amber Grid“, AB „Baltpool“ bei UAB „Litgas“.

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-10