Apie mus

Audito komitetas

EPSO-G audito komiteto nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko - Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos - sprendimu, atsižvelgiant į valdymo bendrovės Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Formuojant  trijų narių audito komitetą užtikrinama, kad daugumą sudarytų nepriklausomi nariai.

Nepriklausomu EPSO-G audito komitetu nariu, laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

EPSO-G audito komiteto nario nepertraukiamas darbo terminas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

EPSO-G audito komiteto veiklos nuostatai

EPSO-G audito komitetas kasmet  įsivertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G audito komiteto veiklos įsivertinimo forma

 

 

Gediminas Šiušas

Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys

Kitos pareigos:

 • UAB "Western Union Processing Lithuania", apskaitos direktorius.

Išsilavinimas:

 • Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras;
 • Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
 • Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras.

Gyvenimo aprašymas
G. Šiušas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Robertas Vyšniauskas

Nepriklausomas komiteto narys

Kitos pareigos:

 • UAB „Valstybės investicinis kapitalas", valdybos narys, generalinis direktorius;
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys;
 • Vilniaus universitetas, lektorius;
 • Bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas.

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitete, teisės mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

R. Vyšniauskas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

 

 

Gediminas Karalius

Komiteto narys

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas. 

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo moklsų bakalauras;
 • Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų magistras;
 • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras.

Gyvenimo aprašymas

G. Karalius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-10