Apie mus

Audito komitetas

EPSO-G audito komiteto nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko - LR energetikos ministerijos - sprendimu, atsižvelgiant į valdymo bendrovės Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Trijų  narių EPSO-G audito komiteto kadencijos pradžia – 2016 m. rugsėjo 12 d.

EPSO-G audito komiteto nario nepertraukiamas darbo terminas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Nepriklausomu EPSO-G audito komitetu nariu, laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

EPSO-G audito komiteto veiklos nuostatai

EPSO-G audito komitetas kasmet  įsivertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G audito komiteto veiklos įsivertinimo forma

 

 

Gediminas Šiušas

Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys

Ekonomisto išsilavinimą Vilniaus universitete ir Stokholmo ekonomikos mokykloje Rygoje įgijęs Gediminas Šiušas yra finansų srities profesionalas, taip pat turintis tarptautinius auditoriaus sertifikatus. G. Šiušas, sukaupęs daugiau nei 12 metų patirtį apskaitos, finansų analizės ir audito srityse, šiuo metu eina UAB Western Union Processing Lithuania apskaitos direktoriaus pareigas.
Gyvenimo aprašymas

G. Šiušas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Gediminas Almantas

Nepriklausomas komiteto narys

Gediminas Almantas yra VĮ "Oro navigacija" valdybos narys. Jis taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas. G. Almanatas anksčiau vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse. 
Gyvenimo aprašymas

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

 

 

Gediminas Karalius

Komiteto narys

Gediminas Karalius yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jis turi patirties dirbant su strateginiais elektros energetikos srities projektais. Prisidėjo įgyvendinant elektros jungčių su Lenkija ir Švedija – „LitPol Link“ ir „NordBalt“ projektus. Taip pat dalyvauja vykdant pasirengimą Lietuvos elektros energijos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos tinklais sinchroniniu režimu. Gediminas Karalius yra ėjęs valdybos nario pareigas UAB „Visagino energetikos remontas“.

G. Karalius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-20