Apie mus

Valdyba

Valdymo bendrovės  EPSO-G valdyba yra skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko Energetikos ministerijos sprendimu.

Esamos valdybos kadencijos pradžia - 2019 m. kovo 20 d.

Penkių narių EPSO-G valdyboje dirba trys nepriklausomi nariai.  

Nepriklausomu EPSO-G valdybos nariu yra laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais. 

EPSO-G valdybos darbo reglamentas

EPSO-G valdybos posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį. Du kartus per metus valdyba rengia strategines sesijas.Jų metu aptariama akcininko keliamų tikslų įgyvendinimo pažanga.

EPSO-G grupės įmonių valdybos kasmet  įvertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje.

EPSO-G kolegialių valdymo organų narių atlygio gairės

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G valdybos veiklos įsivertinimo forma

EPSO-G valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA

 

 

   

Gediminas Almantas

Valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • VĮ "Oro navigacija", nepriklausomas valdybos narys, audito komiteto pirmininkas;
 • Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys;
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas;
 • Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas.

Išsilavinimas:  

 • Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
 • Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras;
 • Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis doktorantas.

Gyvenimo aprašymas

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

Robertas Vyšniauskas

Nepriklausomas valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • UAB „Valstybės investicinis kapitalas", valdybos narys, generalinis direktorius;
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys;
 • Vilniaus universitetas, lektorius;
 • Bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas. 

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

R. Vyšniauskas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

Tomas Tumėnas

Nepriklausomas valdybos narys
 

Kitos pareigos:

 • UAB „Limedika", finansų direktorius,
 • AB „Linas Agro Group“, valdybos narys,
 • UAB "DZ Holdings", direktorius,valdybos narys,
 • UAB Nacionalinė farmacijos grupė, valdybos narys,
 • Kredito unija „Saulėgrąža", stebėtojų tarybos narys,
 • UAB Turing College, valdybos narys,
 • UAB Baltic Fund Investments, direktorius

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, finansų valdymo mokslų magistras;
 • Aalborgo universitetas, tarptautinio verslo ekonomika;
 • Mančesterio verslo mokykla; finansų valdymo mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

 T.Tumėnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Dainius Bražiūnas

Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Energetinio saugumo grupės vadovas;
 • AB „Klaipėdos nafta“, valdybos narys;
 • Asociacija „Koturnos", vadovas;
 • 599-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, valdybos narys.​

Išsilavinimas:

 • Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalių valdybos narių studijų programa.
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras;

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

Gediminas Karalius

Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas.

​Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo mokslų bakalauras;
 • Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų magistras;
 • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo mokslų magistras.

G. Karalius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-26