Apie mus

Valdyba

Valdymo bendrovės „EPSO-G" valdyba yra skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko Energetikos ministerijos sprendimu. Esamos valdybos kadencijos pradžia - 2019 m. kovo 20 d. Penkių narių valdyboje dirba trys nepriklausomi nariai.

Nepriklausomu „EPSO-G" valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Valdybos darbo reglamentas

„EPSO-G" valdybos posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį. Du kartus per metus valdyba rengia strategines sesijas. Jų metu aptariama akcininko keliamų tikslų įgyvendinimo pažanga. „EPSO-G" grupės įmonių valdybos kasmet įvertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje.

Kolegialių valdymo organų narių atlygio gairės

Kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

Valdybos veiklos įsivertinimo forma

„EPSO-G" valdybos nariai teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

 

 

Gediminas Almantas

Valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys

 

           Kitos pareigos:

 • VĮ „Oro navigacija", nepriklausomas valdybos narys, audito komiteto pirmininkas;
 • Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys;
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas;
 • Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas.

Išsilavinimas:  

 • Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
 • Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras;
 • Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis doktorantas.

Gyvenimo aprašymas

G. Almantas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi. 

   

Robertas Vyšniauskas

Nepriklausomas valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • UAB „Valstybės investicinis kapitalas", valdybos narys, generalinis direktorius;
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys;
 • Vilniaus universitetas, lektorius;
 • Bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas. 

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

R. Vyšniauskas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi. 

 

 

Dainius Bražiūnas

Valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Energetinio saugumo grupės vadovas;
 • AB „Klaipėdos nafta“, valdybos narys;
 • Asociacija „Koturnos", vadovas;
 • 599-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, valdybos narys.​

Išsilavinimas:

 • Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalių valdybos narių studijų programa.
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras;

D. Bražiūnas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

   

Gediminas Karalius

Valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas.

​Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo mokslų bakalauras;
 • Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų magistras;
 • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo mokslų magistras.

G. Karalius „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03