Apie mus

Darnumo politika

„EPSO-G" grupės darnios veiklos tikslas – įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

„EPSO-G"  grupė siekia tiesiogiai prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui. Grupė taip pat įsipareigoja laikytis Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime apibrėžtų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, kovos su korupcija, aplinkos apsaugos principų.

Darnumo politikoje apibrėžiamos svarbiausi darnumo vystymo kryptis ir principai, kuriais vadovaujantis būtų plėtojama EPSO-G grupės įmonių veikla bei kuriama pažangi organizacinė kultūra. Už šios Politikos įgyvendinimą yra atsakingi „EPSO-G" grupės įmonių vadovai ir Darnumo vystymo funkcinės srities kuratoriai.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G" Darnumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-10