Apie mus

Kompetencijų valdymo politika

EPSO-G kryptingai kuria įmonių grupę gebančią efektyviai ir laiku įgyvendinti akcininko laiške iškeltus ir veiklos strategijoje numatytus tikslus. Tam būtina tinkama vadovų ir darbuotojų įgūdžių bei gebėjimų visuma.

Kompetencijų valdymo politikos tikslas yra nustatyti sėkmingam strategijos įgyvendinimui būtinas kompetencijų grupes ir elgsenas, kurios kreiptų darbuotojus įgyti ir lavinti organizacijos ir jų profesinei sėkmei būtinus gebėjimus.

Šių įgūdžių ir elgsenų visuma sudaro EPSO-G kompetencijų modelį, kuris taikomas išskiriant strategiškai svarbias kompetencijas, jas vertinant ir nustatant jų tobulinimo bei vystymo kryptis.

Kompetencijų modeliavimui pasirinktas tarptautinėje praktikoje taikomas ir pripažintas metodas, pagrįstas plačiais ir išsamiais kompetencijų valdymo duomenimis.

Modelį sudarančios kompetencijos remiasi EPSO-G įmonių grupės strategija, joje iškeltais strateginiais tikslais bei organizaciniais gebėjimais, kurie reikalingi šių tikslų įgyvendinimui:

  • efektyvios, žiniomis ir informacija operatyviai besikeičiančios, bendradarbiaujančios struktūros;
  • pažangi, kurianti, atvira pokyčiams ir inovacijoms organizacinė kultūra;
  • veiksnios žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos ir profesinį augimą skatinanti darbo aplinka;
  • grupės lygiu integruotos aukštos kvalifikacijos darbuotojų patirtis bei žinios;
  • ateities tendencijų ir pokyčių numatymas bei gebėjimas greitai juos įvertinti;
  • lyderystės gebėjimai būtini ateičiai;
  • svarbių, kompleksiškų, novatoriškų, greitų ir kokybiškų sprendimų priėmimas.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G kompetencijų valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-14