Apie mus

Lygių galimybių politika

„EPSO-G" grupė siekia aktyviai prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų numatytų su žmogaus teisėmis ir lygiomis galimybėmis susijusių tikslų bei nacionaliniuose įstatymuose apibrėžtų įsipareigojimų dėl lygių galimybių užtikrinimo įgyvendinimo.

„EPSO-G" grupės įmonėse yra draudžiama bet kokios formos diskriminacija, netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti mobingas, psichologinis smurtas, patyčios ar naudojimasis užimama padėtimi. Grupės įmonės gerbia ir saugo kiekvieno darbuotojo teises, jų atžvilgiu elgiasi pagarbiai ir sąžiningai, sudaro saugias ir jų poreikius atitinkančias darbo sąlygas, skatina darbuotojų asmeninį ir profesinį tobulėjimą, jokia forma nediskriminuoja darbuotojų.

Lygių galimybių politikoje apibrėžti svarbiausi principai, kurie taikomi „EPSO-G" grupės įmonėse, siekiant užtikrinti, kad visose darbo santykių srityse būtų laikomasi lygių galimybių bei nediskriminavimo principų. Už Lygių galimybių politikos nuostatų įgyvendinimą kiekvienoje „EPSO-G" grupės įmonėje yra atsakingi jų vadovai.

Apie galimus šios politikos principų pažeidimus „EPSO-G" grupės įmonėse galima pranešti Pasitikėjimo linijos el. paštu [email protected], pasinaudojant tinklalapyje www.epsog.lt pateikiama pranešimo pateikimo forma arba informaciją išsiunčiant paštu „EPSO-G". Pasitikėjimo linijos veikimo principai bei informacija apie pranešančių asmenų apsaugą yra pateikiama „EPSO-G" grupės korupcijos prevencijos politikoje.

 

„EPSO-G" Lygių galimybių politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-10