Apie mus

Socialinės atsakomybės politika

EPSO-G yra energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė, kurios veikla ir įgyvendinamų projektų rezultatas yra svarbus visuomenei. Esame valstybės valdoma įmonių grupė, todėl mums svarbu ne tik rezultatas, bet ir būdai, kuriais jis pasiekiamas.

Remdamiesi sukaupta gerąją šalies bei tarptautinių organizacijų patirtimi, siekiame tobulinti verslo praktiką, diegti šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, taikyti gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei procesus.

Planuodamos savo veiklą EPSO-G grupės įmonės atsižvelgia į interesų turėtojų ekonominius ir socialinius lūkesčius, užtikrina skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius rinkoje, diegia korupcijos prevencijos priemones ir prisideda kuriant gerą verslo klimatą šalyje.

Socialinės atsakomybės politika remiasi EPSO-G įmonių grupės vizija, misija, vertybėmis bei strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir tikslais. Tai savanoriškas įsipareigojimas kryptingai formuoti tvarią darnaus verslo praktiką vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) principais ir Ekonominio Bendradarbiavimo Plėtros Organizacijos (EBPO) gairėmis įgyvendinant pagarbos žmogui, darbuotojams, visuomenei bei aplinkai, kurioje dirbame, nuostatas.

Grupės bendrovių socialinės atsakomybės politika suprantama kaip integrali ir neatskiriama verslo dalis.

Ji apima šias kryptis: verslo etiką rinkoje ir korupcijos prevenciją, aplinkos tausojimą, darbuotojų ugdymą, žmogaus teises, lygybę ir įvairovę, profesinę saugą ir sveikatą bei abipusį pasitikėjimą ugdančius santykius su interesų turėtojais.

Tvarią darnaus verslo plėtrą EPSO-G grupės įmonės supranta kaip kryptingų ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių veiksmų visumą, savo profesinėje veikloje didinant bendrąją visuomenės gerovę ir mažinant leistinas poveikio aplinkai ribas.

Šioje socialinės atsakomybės politikoje įtvirtinti principai įgyvendinami remiantis susijusiomis EPSO-G įmonių grupės politikomis (korporatyvinio valdymo, atlygio, korupcijos prevencijos, skaidrumo ir komunikacijos, paramos skyrimo, technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politikomis) ir kitais galiojančiai vidaus dokumentais.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G socialinės atsakomybės politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-23