Apie mus

Korporatyvinio valdymo politika

Korporatyvinio valdymo politikos tikslas - užtikrinti EPSO-G įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią grupės bendrovių valdyseną  nustatant:

  • įmonių grupėje taikomus korporatyvinio valdymo principus;
     
  • įmonių grupės korporatyvinio valdymo dokumentų sistemą;
     
  • efektyvią patronuojančios ir grupės bendrovių tarpusavio sąveiką.​

Kviečiame susipažinti su EPSO-G korporatyvinio valdymo politika


Korporatyvinio valdymo politika atnaujinta 2018 m. gruodžio 13 d., atsižvelgiant  į EPSO-G valdymo bendrovės įstatų redakciją, kuri suteikia bendrovės valdybai priežiūros funkciją ir grupėje diegiamą funkcinės lyderystės modelį.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-21