Apie mus

Veiklos strategija

EPSO-G įmonių grupės veiklos strategijoje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys, numatyti finansiniai grupės tikslai bei uždaviniai. Ji atspindi pamatinę grupės nuostatą - energetikos evoliucija.

Energetikos evoliucija – tai integruotos efektyvios energijos perdavimo sistemos, energijos išteklių rinkų platformos ir duomenų mainai, įgalinantys regiono vartotojus laisvai keistis energija, gauti ją geriausia kaina visada, kai  jos reikia. Tai ne tik strateginių energetikos projektų įgyvendinimas ir regioninė plėtra, veiklos procesų efektyvinimas ar geriausių valdymo praktikų diegimas, bet visų pirma mūsų pačių energija keistis ir keisti, kuriant ilgalaikę vertę akcininkui - Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

Strategijoje įvardintos  keturios svarbiausios veiklos kryptys į kurias telkiame savo jėgas: tai regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas; tvarus įmonių grupės augimas ir ilgalaikė nauda akcininkams, efektyvi veikla ir inovacijos bei  kuriančios ir pažangios organizacijos sukūrimas.

Atskirus strategijos elementus sujungia energetikos evoliucijos – kokybinio sektoriaus virsmo, grindžiamo veiklos efektyvumu, energijos tiekimo saugumu, veikiančia energijos vidaus rinka, solidarumu tarp ES valstybių, tvarumu ir konkurencingumu, tema.

Strateginiai projektai

Strategijoje nurodyti strateginės reikšmės EPSO-G įmonių grupės projektai, kuriems teikiamas ypatingas dėmesys. Elektros energetikos srityje svarbiausia užduotis – tinkamai pasirengti sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais (KET).

Siekiant efektyviai išnaudoti gerai išplėtotą šalies dujų infrastruktūrą ir suskystintų dujų terminalo teikiamą konkurencinį pranašumą, bendradarbiaujant su kitomis Baltijos šalimis, EPSO-G įmonių grupė kuria regioninę dujų rinką  ir plečia dujų prekybos biržos operatoriaus „GET Baltic“ Numatoma, kad iki 2021 m. pabaigos su Lenkijos partneriais bus  įgyvendintas Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungties projektas (GIPL). Užbaigus šį projektą Baltiveiklą.jos šalys ir Suomija taps bendros ES dujų rinkos dalimi.

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL užtikrina skaidrią ir patogią prekybą biokuru, todėl EPSO-G sieks, kad sukauptomis žiniomis ir sukurtais produktais pasinaudotų regiono valstybės. Bendrovei keliama užduotis - įgyvendinant plėtros projektus BALTPOOL pajamos iš veiklų ne Lietuvos rinkose po trijų metų sudarytų ne mažiau kaip 10 proc.

Efektyvumas ir pasitikėjimas

Įgyvendinant visai šaliai svarbius energetikos projektus itin svarbi bus efektyvumo kryptis – skiriamas didelis dėmesys ne tik ekonominei vykdomų projektų kaštų ir naudos analizei bei rizikos veiksnių vertinimui, bet ir pirkimų pagrįstumui bei skaidrumui. Strategijoje keliama užduotis, kad, nežiūrint numatomų investicijų, EPSO-G įmonių grupės pajamų augimas viršytų išlaidų augimo tempą.

Strategijoje daug dėmesio skiriama įmonių grupės verslo kultūrai. Siekiama sukurti efektyvią ir kompetentingą organizaciją, kurios veikla grindžiama gerosios valdysenos praktika.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G grupės veiklos strategija 

Naujausia redakcija: 2019.01.15 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-08