„Amber Grid“ generaliniu direktoriumi išrinktas Nemunas Biknius


2020-04-07
  • AG veliava.PNG

VILNIUS. Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G priklausančio dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdyba bendrovės generaliniu direktoriumi išrinko Nemuną Biknių. EPSO-G Strategijos ir plėtros direktorius N. Biknius šias pareigas ėjo laikinai.

Pasak „Amber Grid“ valdybos pirmininko Algirdo Juozaponio, šios Lietuvai svarbios įmonės vadovu išrinktas kompetentingas, geros dalykinės reputacijos profesionalas, gebantis įkvėpti ir sutelkti darbuotojus aktyviai siekti bendrovės strategijoje keliamų tikslų, vadovaujantis EPSO-G grupės vertybėmis – profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

„Išrinktam bendrovės generaliniam direktoriui keliame tris svarbiausius tikslus: visų pirma – užtikrinti stabilų visos dujų perdavimo sistemos darbą esamoje ekstremalioje situacijoje, laiku užbaigti Lietuvai  ir kaimyninėms šalims svarbaus dujotiekio su Lenkija GIPL statybą ir aktyviai spręsti regioninės dujų rinkos integracijos klausimus, visoms suinteresuotoms šalims priimtinomis sąlygomis. Artimoje perspektyvoje ne mažiau svarbu yra, taikant inovatyvius ir išmanius sprendimus, įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamus žaliosios energetikos bei klimato kaitos mažinimo tikslus, taip kuriant vertę bendrovei  ir visam šalies energetikos sektoriui“, – sako „Amber Grid“ valdybos pirmininkas A.  Juozaponis.

Viešai skelbtoje „Amber Grid“ vadovo atrankoje dalyvavo 17 kandidatų. Atranka buvo vykdoma vadovaujantis tarptautinius standartus atitinkančia gerąja vadybos praktika pagal visiems kandidatams iš anksto žinomas sąlygas ir vienodus kvalifikacinius reikalavimus. Geriausią kandidatą „Amber Grid“ valdybai padėjo atsirinkti EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai, bei tarptautinė atrankos įmonė „Aims International“. 

Konkurencingoje atrankoje dalyvavę kandidatai pasižymėjo aukštomis vadybos kompetencijomis, patirtimi energetikos sektoriuje, privataus bei valstybės kapitalo įmonėse.  Kovo pabaigoje, po dviem etapais vykusios atrankos, bendrovės valdyba turėjo individualius pokalbius su trimis atrinktais kandidatais, sudarant jiems vienodas galimybes asmeniškai pristatyti savo motyvaciją, kompetenciją ir atskleisti stipriąsias savybes. Prieš valdybai priimant galutinį sprendimą, atlikta naujojo „Amber Grid“ generalinio direktoriaus patikra pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.

„Išlaikant dėmesį esminiam prioritetui – dujų perdavimo sistemos valdymo ir priežiūros užtikrinimui, sieksiu, kad „Amber Grid“ taptų energetikos kompetencijų centru – žmonių žiniomis ir turimais duomenimis apie dujų sistemą grįsta, efektyviai investuojančia į sistemos palaikymą ir saugumą infrastruktūros bendrove. Statomas naujas dujotiekis į Vakarų Europą – GIPL – dar labiau didins dujų tiekėjų konkurenciją ir užtikrins dujų tiekimo saugumą Lietuvai. Užduotis aiški – jungtį turime pastatyti iki 2021 m. pabaigos“, – teigia išrinktasis „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius. 

Pasak jo, dujos, kaip energijos rūšis, neabejotinai turi ateitį. „Sistema transformuosis, keisis išgavimo ir transportavimo būdai, tačiau dujos išliks reikšminga energijos visumos dalimi. Todėl turime ne tik būti pasirengę šiam virsmui, bet ir vieni pirmųjų pritaikę technologijas žaliųjų dujų plėtrai, taip sudarydami galimybes rinkai vystytis“, – sako N. Biknius.

Pastarąjį pusmetį N. Biknius laikinai ėjo „Amber Grid“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat nuo 2015 m. dirbo UAB EPSO-G Strategijos ir plėtros direktoriumi. Jis yra UAB „Baltpool“ valdybos pirmininkas bei „Litgird“ AB  valdybos narys. N. Biknius Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo Energetikos ir termoinžinerijos magistro laipsnį, baigė Danijos Aalborgo universiteto Aplinkos vadybos studijas. Šiuo metu tęsia ISM MBA vadybos studijas.

Apie bendrovę:

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą ir transportavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. 

Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. „Amber Grid“ klientai –  didelės ir vidutinės elektros, centralizuotos šilumos gamybos  ir pramonės bei gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Įmonėje dirba daugiau kaip 300 darbuotojų, turinčių ilgametę dujų sistemos priežiūros praktiką, reikiamas vadybos žinias ir kvalifikaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-07