EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetui pirmininkaus nepriklausoma narė


2019-07-01
  • Atranka.JPG

VILNIUS.  Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G valdyba, birželio 28 d. patvirtino Atlygio ir skyrimo komiteto sprendimą pirmininke išrinkti nepriklausomą narę Jolitą Lauciuvienę.

J. Lauciuvienė yra strategines personalo valdymo paslaugas teikiančios „Personalo vertė verslui“ direktorė ir konsultantė. Ji yra sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo srityje.

Ekonomistės ir psichologės išsilavinimą Vilniaus bei Lietuvos edukologijos universitetuose įgijusi J. Lauciuvienė yra dirbusi UAB „Masterfoods“ (šiuo metu „Mars Lietuva“) personalo ir administravimo vadove Baltijos ir Suomijos šalims, taip pat personalo ir efektyvumo vadove Centrinės Europos ir Skandinavijos šalims, „Lietuvos avialinijų“ (FlyLAL) Teisės ir administravimo departamento direktore. Per penkerius karjeros SEB Banke metus J. Lauciuvienė, eidama Personalo departamento direktorės bei projektų vadovės Baltijos šalims pareigas, buvo atsakinga už personalo valdymo sistemos kūrimą ir tobulinimą, kompetencijų modelio sukūrimą, tarptautinių personalų procesų ir sistemų diegimą.

Kovo pabaigoje naują ketverių metų kadenciją pradėjusiame trijų narių komitete taip pat dirba nepriklausomas komiteto narys, EPSO-G valdybos pirmininkas Gediminas Almantas ir Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas Dainius Bražiūnas.

Šis grupės mastu veikiantis kolegialus valdymo organas pataria EPSO-G valdybai priimant kompetentingus sprendimus personalo valdymo klausimais.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas:

  • padeda atlikti kandidatų į valdymo organų narius atrankas visose grupės bendrovėse;
  • teikia rekomendacijas EPSO-G grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
  • teikia rekomendacijas dėl grupės korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, grupės bendrovių darbuotojų atlygio bei veiklos vertinimo klausimais;
  • teikia rekomendacijas dėl grupės kolegialių organų, vadovų, vadovybės ir kritinių pareigybių pamainumo planavimo sistemos.

Pagal galiojančius EPSO-G įstatus,  komitetas yra sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui motyvuotu sprendimu skiria valdyba iš jos atrinktų kandidatų.

Nepertraukiamas narių darbo laikas komitete yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nuostatais 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-01