Vyksta nepriklausomo EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto nario atranka


2019-04-03
  • EPSO-G Flag Intranet.jpg

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G balandžio 2 d. paskelbė nepriklausomo atlygio ir skyrimo komiteto (ASK) nario atranką.

Šis kolegialus valdymo organas pataria EPSO-G valdybai priimant kompetentingus sprendimus personalo valdymo klausimais.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas:

  • padeda atlikti kandidatų į organų narius atrankas visose grupės bendrovėse;
  • teikia rekomendacijas EPSO-G grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
  • teikia rekomendacijas dėl grupės korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais;
  • teikia rekomendacijas dėl grupės kolegialių organų, vadovų, vadovybės ir kritinių pareigybių pamainumo planavimo sistemos.

Pagal galiojančius EPSO-G įstatus, ASK yra sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui motyvuotu sprendimu skiria valdyba iš jos atrinktų kandidatų. ASK nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Skiriant atlygio ir skyrimo komiteto narius užtikrinama, kad jo sudėtyje būtų ne mažiau kaip vienas nepriklausomas narys. Siekiama, kad sėkmingai užbaigus atranką, šios kadencijos komitete daugumą sudarys nepriklausomi nariai.

ASK veikloje būtinos specifinės žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijos, ypač atlyginimų nustatymo politikos formavimo, ir aukščiausio lygmens vadovų bei kolegialių organų atrankoje bei jų veiklos vertinime. Todėl ieškoma kandidatų, turinčių tokią kompetenciją bei profesinę  patirtį.

Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto narius, aprašymas

Kviečiame kandidatus pateikti paraiškas iki 2019-04-23 (imtinai).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: mindaugas.vinkus@epsog.lt, nurodant „Atranka į UAB „EPSO-G ASK“. 

Kontaktai pasiteirauti: Mindaugas Vinkus, EPSO-G Organizacijos vystymo vadovas, mob. tel. Nr. +370 685 00571.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-10