Skelbiama nepriklausomo EPSO-G audito komiteto nario atranka


2020-08-31
  • Atranka.JPG

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G pakartotinai skelbia nepriklausomo Audito komiteto nario (-ės) atranką.

Atranka vykdoma atsižvelgiant į tai, kad esamo Audito komiteto narių kadencija baigiasi 2020 m. rugsėjo 12 dieną.

EPSO-G audito komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui skiria visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Audito komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Laikantis gerosios valdysenos praktikos, EPSO-G audito komitete daugumą sudaro nepriklausomi nariai.

Nepriklausomu EPSO-G audito komitetu nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Atranką vykdys EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetas.

Kviečiame susipažinti su atrankos skelbimu ir kandidatui (-ei) keliamais kvalifikacinias reikalavimais:

 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31