„Baltpool“ valdybos pirmininke išrinkta Simona Grinevičienė


2024-05-24
  • Simona_Grineviciene.jpg

2024 m. gegužės 23 d. vykusiame „Baltpool“ valdybos posėdyje išrinkta nauja valdybos pirmininkė, ja tapo „EPSO-G“ grupės organizacijos vystymo ir kultūros vadovė Simona Grinevičienė. „EPSO-G“ įmonių grupėje S. Grinevičienė yra atsakinga už įmonių grupės organizacijos vystymo, žmonių ir kultūros, darnumo ir biuro valdymo sritis.

„Žvelgdami į 2030 metus ir dar toliau, daug dėmesio skirsime „Baltpool“ užsienio prekybos plėtrai ir biokuro prekybos ekosistemai sukurti visoje Europoje. Mūsų naujoji strategija, sutampanti su visos EPSO-G grupės vizija, – novatoriški sprendimai ir tvarios energijos mainų augimas. Sieksime, kad visame regione „Baltpool“ išliktų geriausiu pasirinkimu biomasės prekybos srityje“, – sako naujai išrinkta „Baltpool“ valdybos pirmininkė S. Grinevičienė.

Naujoji valdybos pirmininkė pabrėžia, kad „Baltpool“ dalyvavimas tarptautinėse rinkose, skatinant tvarios biomasės naudojimą, yra naujosios valdybos prioritetinė veiklos kryptis. Anot jos, valdyba turės skirti ypatingą dėmesį pažangiausiems skaitmeniniams sprendiniams ir strateginėms partnerystėms kurti siekiant, kad ilgalaikė vizija ne tik sustiprintų pozicijas rinkoje, bet ir prisidėtų prie Europos dekarbonizacijos ir energetinio saugumo tikslų.

Prieš pasukdama savo profesinį kelią į „EPSO-G“, S. Grinevičienė kelerius metus vadovavo draudimo bendrovės „Gjensidige“ Baltijos šalių Teisės ir prevencijos padaliniui. Kiek anksčiau S. Grinevičienė vadovavo Teisės tarnybai „Ignitis grupėje“, ėjo šios grupės įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų nario pareigas. Dar anksčiau buvo valdybos narė draudimo bendrovėje „Aviva“, kurioje buvo atsakinga už personalo, teisės, biuro administravimo, IT ir klientų aptarnavimo sritis.

S. Grinevičienė eina bendrovės „European Merchant Bank“ nepriklausomos stebėtojų tarybos ir audito komiteto nario pareigas. Ji taip pat yra „Baltic Institute of Corporate Governance“ politikos grupės pirmininkė, savo sukaupta patirtimi ir žiniomis prisidedanti prie gerosios įmonių valdysenos tobulinimo ir sklaidos Lietuvoje. Vadovė Vilniaus universitete yra įgijusi teisės magistro laipsnį, taip pat yra baigusi šio universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadybos studijas.

Šiuo metu „Baltpool“ valdybą sudaro 5 nariai. Be išrinktos valdybos pirmininkės S. Grinevičienės, valdyboje taip pat dirba Valdemaras Bagdonas, „EPSO-G“ reguliavimo vadovas, Mindaugas Navikas, „KN Energies“ komercijos vadovas, ir nepriklausomi valdybos nariai – Vytautas Vorobjovas, „Dotcon“ vadovaujantysis partneris, AMZ CREW vadovaujantysis partneris, ir Dainius Liulys, antrepreneris ir investuotojas, „DL Invest and Consulting“ vadovas.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai valdomos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. EPSO-G ir grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. EPSO-G vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-24