Suformuotos EPSO-G patronuojamų "Litgrid" ir "Amber Grid" bendrovių valdybos


2018-09-10
  • Atranka.JPG

VILNIUS. Suformuota daugiau galių turinčių EPSO-G patronuojamų „Litgrid“ ir „Amber Grid“ bendrovių valdybų sudėtis –  atsižvelgę į Atlygio skyrimo rekomendaciją, bendrovių akcininkai rugsėjo 7 d. į abiejų bendrovių valdybas paskyrė EPSO-G finansų direktorių Algirdą Juozaponį ir po vieną naują nepriklausomą narį. Nepriklausomu „Litgrid“ valdybos nariu tapo vadybos ir pokyčių valdymo profesionalas dr. Šarūnas Nedzinskas, o „Amber Grid“ valdybą papildė audito ir finansų valdymo konsultantas Sigitas Žutautas.

Kviečiame susipažinti su "Litgrid" bendrovės valdybos nariais

Kviečiame susipažinti su "Amber Grid" bendrovės valdybos nariais

Peržiūrėti bendrovių korporatyvinio valdymo modelį paskatino Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Remiantis jais, EPSO-G grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje  - „Amber Grid“ ir „Litgrid“  - valdyboms suteiktos priežiūros funkcijas. Dėl to valdyboje nebegalėjo dirbti bendrovių vadovai ir administracijos atstovai. Toks pats principas taikomas ir EPSO-G valdymo bendrovei.

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, bendrovių organizacinė ir valdymo struktūra taps paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitiks aukščiausius valdysenos standartus.

Kandidatų atranką vykdė EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas pasitelkęs personalo atrankos agentūrą AIMS International Lietuva, UAB.

Buvo vertinami atrankoje dalyvavusių kandidatų atitikimas bendriesiems, specialiesiems, vertybiniams reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams. Buvo vertinami jų išsilavinimas, žinios, profesiniai įgūdžiai ir funkcinė patirtis, reikalinga valdybos nario pareigų vykdymui, investicinių ir infrastruktūrinių projektų valdymo ir priežiūros srities kompetencijas bei asmenines savybės.

Kiekvienas jų atrinktas iš 18 kandidatų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-10