Elektros vartojimas Lietuvoje 2017 metais - rekordinis


2018-02-02
  • Energija 1.PNG

2017 metais galutinis elektros energijos suvartojimas Lietuvoje buvo 10,760 mlrd. kilovatvalandžių (arba 10,760 teravatvalandžių, TWh), o tai 291,7 mln. kilovatvalandžių (0,2917 teravatvalandžių)  arba 2,8 proc. daugiau nei 2016 metais.  Tai didžiausias elektros suvartojimas Lietuvoje nuo 1992 metų. Didėjantis elektros  suvartojimas atveria galimybę išnaudoti turimą infrastuktūrą efektyviau ir teikti paslaugas gyventojams ir verslui  geresnėmis kainomis.
 
„Konkurencingam šalies ūkiui būtinas patikimas elektros energijos tiekimas, o tai reiškia kad visos elektros tiekimo grandys privalo veikti kryptingai. Elektros rinka veikia efektyviai - vidutinė rinkos kaina 2017 metais, palyginus su 2016 metais buvo mažesnė 4 proc. (35,1 EUR/MWh). Nuo „NordBalt“ veikimo pradžios, rinkos kainos Lietuvoje krito 15,8 proc. Ne mažiau svarbus ir stabilus perdavimo sistemos darbas - faktinis ENS (energy not supplied) kiekis 2017 metais buvo 1,67 MWh, o AIT (average interruption time) 0,061 min.  Tinklo patikimumo rodikliai išlieka geresni nei Europos perdavimo sistemos operatorių vidurkis.“, - sakė „Litgrid“ generalinis direktorius Daivis Virbickas. 
 
Elektros vartojimas Lietuvoje augo visuose sektoriuose,  išskyrus transportą – žemės ūkio sektorius  suvartojo  4,4 proc. daugiau nei 2016 metais,  pramonės įmonės - 3,9 proc. daugiau,  gyventojai  - 2 proc. daugiau, o paslaugų sektorius – 1,8 proc. daugiau. Tik transporto sektoriaus suvartojimas beveik nekito (suvartota 0,1 proc. mažiau elektros). 
 
2017 m. elektros energijos gamybos ir vartojimo  balanso duomenys

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-02