Energetikos įmonės įsipareigojo taupyti energiją


2020-10-22
  • EM sutartis.jpg

Vilnius. Energetikos ministerija kartu su didžiausiomis energetikos įmonių grupėmis „Ignitis grupė“ ir EPSO-G pasirašė susitarimus, kuriais įmonės įsipareigoja iki 2030 m. sutaupyti ne mažiau nei 1,6 TWh galutinės energijos. Lietuva per artimiausią dešimtmetį nacionaliniu mastu turi sutaupyti  27 TWh galutinės energijos.

„Europos Sąjungos klimato ambicijos auga, todėl kiekviena valstybė privalo maksimaliai išnaudoti visas galimybes mažinti energetikos sektoriaus poveikį klimato kaitai. Prie to prisidės ir Energetikos ministerijos pasirašyti susitarimai su didžiausiomis energetikos įmonėmis dėl energijos sutaupymo tikslų. Šie susitarimai dešimtmečiui įtvirtina įmonių aiškus įsipareigojimus eiti tvarios ir pažangios energetikos keliu“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Viena iš svarbiausių krypčių, kurioms Lietuva kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys sieks mažinti neigiamą poveikį klimatui – energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Pagal Energetikos ministerijos sudarytus susitarimus, iki 2030 m. „Ignitis grupė“ dukterinė įmonė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pasieks ne mažiau nei 1,6 TWh energijos sutaupymų. EPSO-G dukterinės įmonės  „Amber Grid“ bei „Litgrid“ įsipareigojo iki 2030 metų sutaupyti ne mažiau nei 4,19 GWh galutinės energijos.

Šie įmonių sutaupymo tikslai nustatyti, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės specifiką, vykdomas veiklas, jų pobūdį ir tai, kad šių įmonių esminės funkcijos susijusios su elektros ir dujų perdavimo ir skirstymo tinklo eksploatavimu bei energijos patikimumu.

Susitarimuose numatyta, kad įmonės įgyvendins ekonomiškai pagrįstas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padės taupyti energiją pas galutinius vartotojus. Svarbiausios susitarimuose numatytos energijos taupymo priemonės apima išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos diegimą, kuri paskatins vartotojų elgsenos ir įpročių padidinant energijos vartojimo efektyvumą pasikeitimą, o taip pat įmonių veikloje suvartojamos energijos efektyvumo didinimą, diegiant aplinkai draugiškas ir efektyvias technologijas.  Įmonės taip pat galės inicijuoti ir dalyvauti kituose galutinių vartotojų projektuose, taip pat deklaruoti ir kitų grupės įmonių pasiektus energijos sutaupymus. 

Susitarimai su energetikos įmonėmis yra viena iš Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytų priemonių. Įgyvendinusi visas įstatyme numatytas priemones, per artimiausius dešimt metų Lietuva iš viso planuoja sutaupyti ne mažiau kaip 27 TWh galutinės energijos.

Praėjusią savaitę Europos Komisija pateikė oficialų Lietuvos nacionalinio energetikos ir klimato srities (NEKS) plano vertinimą, kuriame pažymėjo, kad Lietuva turės skirti papildomų priemonių  išsikeltiems tikslams energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

Energetikos ministerija kviečia ir kitas šalies įmones prisidėti prie ES klimato ambicingų tikslų bei sudaryti energijos sutaupymo susitarimus.

Energetikos ministerijos pirmą kartą susitarimus su energetikos įmonėmis pasirašė 2017 m., kurie numatė energijos sutaupymus iki šių metų pabaigos.

 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-22