„EPSO-G“ anksčiau laiko grąžino skolą „Ignitis grupei“ už „Litgrid“ akcijas


2022-04-01
  • skola.png

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ anksčiau numatyto termino grąžino 84 mln. eurų skolos likutį bendrovei „Ignitis grupė“ ir tokiu būdu įvykdė savo įsipareigojimus mainais už perdavimo operatorės „Litgrid“ akcijas. Anksčiau galutinis skolos grąžinimas buvo numatytas šių metų rudenį.

2012 metais įgyvendinant Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo – gamybos ir skirstymo veiklų atskyrimo – reikalavimus, bendrovės „Litgrid“ akcijos ir bendrovės valdymas iš tuometinės įmonių grupės „Visagino atominė elektrinė“ buvo perduotas „EPSO-G“. Mainais už akcijas buvo suformuotas 217 mln. eurų įsiskolinimas. Per pastarąjį dešimtmetį įsipareigojimai „Ignitis grupei“ buvo nuolat mažinami, vien pernai „EPSO-G“ skolą sumažino 65 mln. eurų.

Neaudituotais duomenimis, „EPSO-G“ pajamos 2021 metais sudarė 363 mln. eurų ir buvo 33 proc. didesnės lyginant su 2020 metais, kuomet jos siekė 272 mln. eurų. Įmonių grupės veiklos rezultatus lėmė praėjusiais metais didėjusios pajamos iš elektros ir dujų perdavimo veiklos, sėkmingas dujų bei biokuro biržų darbas bei sklandžiai įgyvendinami strateginiai infrastruktūros plėtros projektai. „EPSO-G“ grupės grynasis pelnas pernai išliko stabilus ir sudarė 39,4 mln. eurų, 2020 metais jis siekė 40,1 mln. eurų.  „EPSO-G“ grupės investicijos pernai siekė 97,1 mln. eurų.

„EPSO-G“ šiuo metu valdo 97,5 proc. „Litgrid“ akcijų, likusios yra kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržoje.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool", „Energy cells", „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-17