„EPSO-G“ darni veikla: integruojami AEI, mažesnės emisijos ir aukštas klientų pasitikėjimas


2022-06-14
  • darnumas.jpg

Energijos perdavimo ir mainų grupės „EPSO-G“ įmonės praėjusiais metais prie elektros perdavimo tinklo prijungė daugiau nei 217 MW galios atsinaujinančios energijos pajėgumų, savoms reikmėms įrengė 1,45 MW galios saulės energijos jėgainę, o dėl efektyvesnio tinklų valdymo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos buvo sumažintos 12 proc., lyginant su 2019 metų emisijų kiekiu. Šie rezultatai skelbiami įmonių grupės 2021 metų darnios veiklos ataskaitoje.

„Įgalindami klimatui neutralią energetiką rūpinamės, kad prie elektros perdavimo tinklų būtų kuo efektyviau jungiami atsinaujinančių energijos išteklių gamintojai. Keliame tikslą, kad įmonių grupės valdoma infrastruktūra būtų tinkamai paruošta ne tik reikšmingų žaliosios energijos kiekių integracijai, tačiau ir naujoms energijos rūšims, tokioms kaip žaliasis vandenilis. Mažindami savo veiklų poveikį aplinkai visoje įmonių grupėje ėmėmės ir naujų iniciatyvų – įprastus automobilius keičiame elektromobiliais, padidinome žaliosios energijos naudojimą administracinėje veikloje, auginome švariosios energijos gamybinius pajėgumus savo reikmėms“, – teigė „EPSO-G“ finansų direktorius ir laikinasis vadovas Algirdas Juozaponis.

Praėjusiais metais „EPSO-G“ darnų vystymąsi pakėlė į strateginį lygmenį – grupė ne tik patvirtino naujas darnumo, lygių galimybių, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politikas, tačiau ir išsikėlė ilgalaikį tikslą – iki 2030 metų daugiau nei per pusę sumažinti grupės įmonių veiklos poveikį aplinkai.

Aktyviais edukaciniais bei prevenciniais veiksmais „EPSO-G“ grupės įmonės užtikrino, kad nei jų, nei rangovų bendrovėse nebūtų nė vieno mirtino ar sunkaus nelaimingo atsitikimo. Pernai pirmą kartą atliktas klientų pasitenkinimo tyrimas parodė palankius vertinimus – „EPSO-G“ grupės įmonių klientų pasitenkinimo indeksas pagal GCSI siekė nuo 75 iki 88 punktų. Praėjusiais metais vykdydamos strateginės infrastruktūros plėtros darbus grupės įmonės aktyviai įtraukė vietos bendruomenes – su jomis surengta daugiau nei 40 susitikimų.

Grupės įmonėse praėjusiais metais nebuvo užfiksuotas nė vienas korupcijos atvejis, o atliktas tyrimas parodė, kad grupės darbuotojų korupcijos suvokimo indeksas išlieka itin aukštas. „EPSO-G“ grupės įmonėms taip pat pavyko išlaikyti aukštus perdavimo tinklų patikimumo rodiklius, kurie neviršijo nacionalinio reguliuotojo nustatytų normatyvų. 2021 metais „EPSO-G“ normalizuota turto grąža valstybei siekė 15,6 procento.

„EPSO-G“ toliau žada integruoti gerąsias tarptautines darnumo praktikas į grupės įmonių veiklą. Pradėtas rengti planas, kuris apimtų investicijas bei priemones, leisiančias sumažinti pirmojo ir antrojo lygmens CO2 emisijas, atsirandančias dėl gamtinių dujų nuotėkių bei technologinių nuostolių elektros perdavimo tinkle. Šis dokumentas rengiamas atsižvelgiat į Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane iškeltus tikslus.

„EPSO-G“ 2022 metų birželį išplatino pirmąją su darnumu susietų obligacijų emisiją Baltijos šalyse, tokiu būdu pritraukdama 75 mln. eurų. Išplatinusi su darnumu susietas obligacijas, „EPSO-G“ imsis sparčiau integruoti gerąsias tarptautines darnumo praktikas į grupės įmonių veiklą.

Kasmetinėse darnios veiklos ataskaitose „EPSO-G“ atskleis informaciją apie priemones ir investicijas, kurių imtasi siekiant, kad iki 2030 metų Lietuvoje būtų integruota iki 7 GW naujų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų (AEI), tarp jų ir 700 MW jūrinio vėjo parko, kurį planuojama išvystyti iki 2027 m. pabaigos. „EPSO-G“ taip pat kasmet atskleis kiek AEI prijungta prie energijos perdavimo tinklų Lietuvoje, koks iš AEI pagamintas energijos kiekis perduotas per metus. Energetikos grupė taip pat atskleis informaciją apie pirmo ir antro lygmens CO2 emisijų mažinimo pažangą bei priemones, kurios padėjo jos pasiekti.

„EPSO-G“ praėjusių metų darnios veiklos ataskaita skelbiama tinklalapyje www.epsog.lt/lt/tikslai-ir-atskaitomybe/darnumas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14