„EPSO-G“ grupės pajamos per pirmuosius devynis mėnesius sudarė 444,7 mln. eurų


2022-11-28
  • epso-g.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ pajamos per pirmuosius devynis šių metų mėnesius sudarė 444,7 mln. eurų ir buvo 95 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kuomet jos siekė 228,3 mln. eurų. Įmonių grupės pajamų pokyčiui reikšmingą įtaką turėjo perduodamos energijos srautų pasikeitimas prasidėjus karui Ukrainoje, kuris taip pat sąlygojo ir spartų energijos išteklių kainų šuolį. Tai lėmė, jog sausio-rugsėjo mėnesiais įmonių grupės sąnaudos taip pat augo itin reikšmingai bei pasiekė 487,5 mln. eurų.

Lietuvai nutraukus gamtinių dujų importą iš Rusijos, pagrindiniu dujų šaltiniu Baltijos šalyse tapo Klaipėdos SGD terminalas ir tai lėmė reikšmingą dujų srautų persiskirstymą. Daugiau dujų transportuojama Latvijos kryptimi, o nuo šių metų gegužės – ir Lenkijos kryptimi. Dujų transportavimas į gretimas perdavimo sistemas didino pajamas ir keitė jų struktūrą. Tai sąlygojo daugiau nei dvigubą – iki 49,3 mln. eurų pajamų už gamtinių dujų perdavimo paslaugas augimą, reikšmingai didėjo pajamos už dujų srautų balansavimo paslaugas. Įmonių grupės pajamų augimą lėmė ir 93 mln. eurų išaugusios elektros energijos disbalanso ir balansavimo pajamos.

„EPSO-G“ vadovo Mindaugo Keizerio teigimu, įmonių grupės finansiniai rezultatai atspindi šių metų įvykius Lietuvos energetikos sektoriuje. „Įmonių grupė tęsė reikšmingas investicijas į strateginę infrastruktūrą, stiprinančią šalies energetinę nepriklausomybę. Pakitus energijos srautams, išaugus elektros ir dujų kainoms, konsoliduotos grupės pajamos beveik padvigubėjo, tačiau dar reikšmingiau augo veiklos sąnaudos, o tai lėmė neigiamus 9 mėnesių pelningumo rodiklius. Didžioji dalis grupės veiklos yra reguliuojama, todėl įvertinus specifinius aspektus, koreguoti finansiniai rodikliai yra teigiami, o grupės įmonės tęsia strateginių projektų įgyvendinimą bei investicijas į juos“, - veiklos rezultatus komentavo Mindaugas Keizeris.

Į Lietuvą per devynis šių metų mėnesius buvo patiekta beveik 30 teravatvalandžių (TWh) dujų, neskaitant dujų tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai yra 45 proc. daugiau, palyginti su praėjusiais metais. Vien į Latviją saugojimui Inčukalnio požeminėje saugykloje, kitų Baltijos šalių ir Suomijos poreikiams buvo perduota 13,2 TWh dujų – 8 kartus daugiau nei tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu.

Pagrindiniai elektros energijos perdavimo veiklos rodikliai šiemet išliko santykinai stabilūs. Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per sausį-rugsėjį buvo perduota 7,6 TWh elektros energijos – 4,5 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Lietuvos, bendroje Latvijos ir Estijos ir Suomijos prekybos aikštelėse veikiančios dujų biržos „GET Baltic“ prekybos apimtys per devynis šių metų mėnesius sudarė 4,6 TWh. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės per sausį-rugsėjį įsigijo 5,1 TWh biokuro. Tai yra trečdaliu daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.

Dėl reikšmingai augusių energijos išteklių kainų, įmonių grupės veiklos sąnaudos per devynis šių metų mėnesius augo 3,5 karto iki 487,5 mln. eurų. Dėl išaugusių sąnaudų „EPSO-G“ grupės EBITDA per sausį-rugsėjį buvo neigiamas ir sudarė -16,4 mln. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu pernai grupės EBITDA buvo 62,1 mln. eurų. Grupė per pirmuosius 9 metų mėnesius patyrė 38 mln. eurų nuostolio, 2021 metais šio laikotarpio grynasis pelnas siekė 32,9 mln. eurų.

Koreguota grupės EBITDA, skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją vėlesniais metais už ankstesnius laikotarpius, faktinių technologinių nuostolių skirtumą su nustatytu kainoje bei kitus faktorius, buvo teigiama ir šiemet siekė 46,8 mln. eurų. Atitinkamai koreguotas įmonių grupės grynasis pelnas šiemet siekė 14,2 mln. eurų.

„EPSO-G“ grupės investicijos per devynis šių metų mėnesius sudarė 89,4 mln. eurų. Grupės bendrovės „Amber Grid“ investicijos į dujų perdavimo sistemą šiemet sudarė 37,3 mln. eurų, o „Litgrid“ investicijos šiemet siekė 30,3 mln. eurų.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool", „Energy cells", „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". Įmonių grupėje rugsėjo 30 dieną dirbo 1 368 darbuotojai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-10