„EPSO-G“ grupės pajamos per pirmuosius šešis mėnesius augo iki 243,7 mln. eurų


2022-08-20
  • epso-g.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ pajamos per pirmuosius šešis šių metų mėnesius sudarė 243,7 mln. eurų ir buvo 61,6 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kuomet jos siekė 150,9 mln. eurų. Šiemet nutraukus dujų importą iš Rusijos, reikšmingai padidėjo ir iš esmės pakito dujų srautai Lietuvoje ir visame regione, dėl to išaugo pajamos už jų perdavimą ir sistemos balansavimą. Dėl išaugusių elektros energijos kainų didėjo grupės pajamos už sistemos balansavimo paslaugas.

Lietuvai nutraukus gamtinių dujų importą iš Rusijos, pagrindiniu dujų šaltiniu Baltijos šalyse tapo Klaipėdos SGD terminalas ir tai lėmė reikšmingą dujų srautų persiskirstymą. Daugiau dujų transportuojama Latvijos kryptimi, o nuo šių metų gegužės – ir Lenkijos kryptimi. Dujų transportavimas į gretimas perdavimo sistemas didino pajamas ir keitė jų struktūrą. Šiemet per sausį-birželį „EPSO-G“ grupės pajamos už gamtinių dujų perdavimą sudarė 56,5 mln. eurų ir, palyginti su pirmuoju pusmečiu pernai, padidėjo 78,6 procento.

Į Lietuvą per pirmąjį metų pusmetį buvo patiektos 9,6 TWh dujų, neskaitant dujų tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai yra 35 proc. mažiau, palyginti su praėjusiais metais. Tačiau vien į Latviją per pirmąjį metų pusmetį buvo perduota 7,8 TWh dujų – 14 kartų daugiau nei 2021 metų pirmąjį pusmetį.

Pagrindiniai elektros energijos perdavimo veiklos rodikliai šiemet išliko santykinai stabilūs. Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per sausį-birželį buvo perduota 5,3 teravatvalandės (TWh) elektros energijos – 1,5 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tačiau dėl augusios vidutinės elektros energijos pardavimo kainos, balansavimo pajamos didėjo 2,8 karto iki 53 mln. eurų.

Lietuvos, bendroje Latvijos ir Estijos ir Suomijos prekybos aikštelėse veikiančios dujų biržos „GET Baltic“ dalyviai sudarė 13,1 tūkst. sandorių – dešimtadaliu daugiau lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu. Prekybos apimtys per šešis šių metų mėnesius sudarė 3,7 TWh ir mažėjo maždaug penktadaliu lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tam įtakos turėjo šiltesni orai ir aukštos gamtinių dujų kainos.

„Baltpool“ energijos išteklių biržoje Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės per sausį-birželį įsigijo 2,7 tūkst. GWh biokuro. Tai yra 21,8 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.

„EPSO-G“ grupės EBITDA per sausį-birželį siekė 13,7 mln. eurų ir buvo maždaug 72 proc. mažesnė nei šiuo laikotarpiu pernai. Grupė patyrė 4,5 mln. eurų nuostolio, 2021 metais pirmųjų šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 28 mln. eurų. Šiuos rezultatus lėmė išaugusios sąnaudos – daugiausiai dėl ženkliai aukštesnių vidutinių energijos išteklių kainų, taip pat ir laikinai dėl perdavimo sistemų naudotojams grąžinamų ankstesnių laikotarpių pajamų perviršių sumažinti perdavimo paslaugų tarifai.

„EPSO-G“ grupės investicijos į infrastruktūrą per šešis šių metų mėnesius sudarė beveik 15 mln. eurų. Grupės bendrovės „Amber Grid“ investicijos į dujų perdavimo sistemą šiemet sudarė 3,8 mln. eurų, o „Litgrid“ investicijos šiemet siekė 10,5 mln. eurų.

„EPSO-G“ birželį kapitalo rinkose išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją, tokiu būdu pritraukdama 75 mln. eurų. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse. Penkerių metų obligacijas su 3,117 proc. pajamingumu įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalį emisijos už 22,5 mln. eurų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (European Bank for Reconstruction and Development). Obligacijos pradėtos listinguoti „Nasdaq“ Baltijos Skolos vertybinių popierių sąraše.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool", „Energy cells", „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". Įmonių grupėje birželio 30 dieną dirbo 1 361 darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-10