„EPSO-G“ grupės pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 120,8 mln. eurų


2023-05-15
  • Depositphotos_42300571_XL.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ konsoliduotos pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 120,8 mln. eurų – 3,7 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kuomet jos siekė 116,5 mln. eurų. 

„Pirmąjį šių metų ketvirtį išlaikėme nuosaikų koreguotų pelningumo rodiklių augimą. Esame sukaupę solidų finansinį pajėgumą, tačiau įgyvendinant valstybei svarbius strateginius projektus įžengiame į itin intensyvų investicijų laikotarpį, todėl kryptingai siekiame užsitikrinti tvarius finansus ir ilguoju laikotarpiu“, – sakė Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas.

Konsoliduotas įmonių grupės grynasis pelnas per pirmuosius tris šių metų mėnesius siekė 16,6 mln. eurų ir palyginti su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais išaugo beveik 14,7 mln. eurų.  „EPSO-G“ grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 28 mln. eurų – 2,4 karto didesnis palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais. Pelningumo rodiklius reikšmingai paveikė susidarę laikini reguliaciniai skirtumai, iš kurių didžiausią teigiamą laikiną poveikį rezultatams darė mažesnės nei numatyta reguliuojamose kainose elektros perdavimo tinklo technologinės sąnaudos. 

Koreguota grupės EBITDA, skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją dėl laikinų reguliacinių skirtumų, siekė 20 mln. eurų. Pirmąjį 2022 metų ketvirtį koreguota EBITDA buvo 18,1 mln. eurų. Atitinkamai koreguotas įmonių grupės grynasis pelnas šių metų sausį–kovą siekė 9,9 mln. eurų, atitinkamu laikotarpiu 2022 metais jis sudarė 7,3 mln. eurų.

„EPSO-G“ grupės investicijos į infrastruktūrą per tris šių metų mėnesius sudarė 23,6 mln. eurų ir buvo beveik 82 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2022 metais. Grupės bendrovės „Litgrid“ investicijos siekė 14,4 mln. eurų, „Amber Grid“ – 9 mln. eurų.

„Litgrid“ aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per pirmąjį šių metų ketvirtį buvo perduota 2,6 teravatvalandės (TWh) elektros energijos – 9 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Perduotas elektros energijos kiekis krito dėl sumažėjusio vartojimo ir prie skirstymo tinklo prijungtų atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančių vartotojų augimo. 

„Amber Grid“ pirmąjį 2023 metų ketvirtį Lietuvos, Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos vartotojams transportavo 9,9 TWh gamtinių dujų, neskaitant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – beveik 19 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Sumažėjusį gamtinių dujų vartojimą šalies viduje kompensavo perdavimas Latvijos kryptimi, pasiekęs 5 TWh.

Lietuvos, bendroje Latvijos ir Estijos ir Suomijos prekybos aikštelėse veikiančios dujų biržos „GET Baltic“ prekybos apimtys per tris šių metų mėnesius sudarė 3 TWh ir augo 37 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augimą lėmė nuosekliai didėjantis aktyvumas biržoje. 

Energijos išteklių biržoje „Baltpool“ Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės pirmąjį 2023 metų ketvirtį įsigijo 1,27 TWh biokuro. Beveik 27 proc. mažesnes pardavimų apimtis, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2022 metais, lėmė šiltesnis žiemos sezonas.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“, bendrovės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“ ir netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic“. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-15