„EPSO-G“ grupės pirmojo ketvirčio rezultatai: investicijos energetinei nepriklausomybei augo 50 proc.


2024-05-20
  • Linkedin.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ pirmąjį šių metų ketvirtį investicijos į energetinę nepriklausomybę buvo rekordinės ir siekė 39,2 mln. eurų. Grupės koreguota EBITDA  sudarė 20,9 mln. eurų ir, lyginant su pirmuoju 2023 metų ketvirčiu, padidėjo 4,6 proc.  

„Grupės koreguoti finansiniai rodikliai, sparčiai didėjant investicijoms, išlieka tvarūs. Tęsiame projektus, kurie užtikrina energetinį saugumą ir patikimumą, prisideda prie tvarios ir konkurencingos ateities energetikos, artina prie istorinių įvykių. Mažiau nei metai liko iki Lietuvos energetinės nepriklausomybės projekto – sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Kartu su Šiaurės bei Baltijos šalių partneriais dalyvaujame vystant vandenilio koridorių“, – teigia Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas.

Grupės koreguotas grynasis pelnas sudarė 8,9 mln. eurų ir nežymiai sumažėjo, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2023-aisiais, kuomet jis siekė 9,9 mln. eurų.

Grupės koreguota EBITDA, skaičiuojama įvertinus perdavimo operatorių rezultatų korekciją dėl laikinų reguliacinių skirtumų, eliminavus turto perkainojimo rezultatus bei kitą netipinį pelną arba nuostolius, siekė 20,9 mln. eurų, kuomet 2023 metų sausį-kovą šis rodiklis buvo 20,0 mln. eurų. 

„EPSO-G“ grupės konsoliduotos investicijos į infrastruktūrą sudarė 39,2 mln. eurų ir buvo beveik 50 proc. didesnės nei pirmąjį 2023 metų ketvirtį. „Litgrid“ investicijos sudarė reikšmingiausią dalį ir siekė 37,6 mln. eurų, o „Amber Grid“ – 1,3 mln. eurų.

„Litgrid“ aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per pirmąjį šių metų ketvirtį perdavė 2,8 teravatvalandes (TWh) elektros energijos – 5,9 proc. daugiau palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2023 metais. Elektros energijos vartojimas didėjo dėl šaltesnių orų sausio mėnesį.

„Amber Grid“ Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lenkijos vartotojams transportavo 15,7 TWh gamtinių dujų. Tai – beveik 10 proc. mažiau nei per 2023 metų sausio-kovo mėnesius. Vidaus vartojimas augo, tačiau į Lietuvą transportuojamų dujų kiekis mažėjo. Tai labiausiai lėmė nuo praėjusių metų spalio iki šių metų balandžio dėl pažeidimo uždarytas Baltijos jūros dugne nutiestas „Balticconnector“ dujotiekis. Dėl šios priežasties pirmąjį ketvirtį dujų tiekėjai dar neturėjo galimybės pasinaudoti sistema aprūpinant dujomis Suomijos rinką.

Energijos išteklių biržoje „Baltpool“ Lietuvos, Latvijos ir Estijos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės pirmąjį šių metų ketvirtį įsigijo 1,8 TWh biokuro arba 19,4 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2023 metais. Biokuro prekybos augimą lėmė suaktyvėjimas Estijos ir Latvijos rinkose. Stambūs minėtų valstybių biokuro rinkos dalyviai dalį savo poreikio užsitikrino dalyvaudami biokuro biržoje.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

3 mėnesių konsoliduota ir bendrovės veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-20