„EPSO-G“ išplatino 75 mln. eurų vertės su darnumu susietų obligacijų emisiją


2022-06-02
  • emisija.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ trečiadienį žengė į kapitalo rinkas ir jose išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją, tokiu būdu pritraukdama 75 mln. eurų. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse.

Penkerių metų obligacijas su 3,117 proc. pajamingumu įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalį emisijos už 22,5 mln. eurų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (European Bank for Reconstruction and Development).

„EPSO-G“ finansų direktoriaus ir laikinojo vadovo Algirdo Juozaponio teigimu, pritrauktos lėšos bus naudojamos įmonių grupės įgyvendinamų strateginių energetikos projektų finansavimui, tuo pačiu ir Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimui. „Su darnumu susijusių obligacijų išleidimas leido diversifikuoti „EPSO-G“ finansavimo portfelį bei reikšmingai prisidės prie „EPSO-G“ išsikeltų darnios veiklos tikslų įgyvendinimo, užtikrinant didesnį perdavimo tinklų patikimumą, poveikio aplinkai mažinimą bei spartesnį klimatui neutralios energetikos įgalinimą“, – teigė A.Juozaponis.

Su darnumu susijusios obligacijos yra pastarųjų metų naujovė tarptautinėse obligacijų rinkose. Skolinimosi sąlygos platinant tokio tipo obligacijas priklauso ne tik nuo įmonės finansinio tvarumo, kurį rodo kredito reitingas, bet ir nuo jos išsikeltų darnumo tikslų aplinkosaugos, socialinėje ar valdysenos srityse. Įmonei nepasiekus šių tikslų, faktiniai skolos aptarnavimo kaštai būtų didesni.

Rengiantis obligacijų platinimui, reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ suteikė „EPSO-G“ kredito reitingą Baa1 su stabilia perspektyva. Suteiktas aukštas investicinio lygio reitingas atspindi stiprią valstybės valdomos įmonių grupės finansinę padėtį, santykinai neaukštą skolų lygį bei tai, jog didžioji dalis pajamų gaunama iš reguliuojamos perdavimo tinklų veiklos.

„EPSO-G“ šiemet paskelbė ilgalaikę su darnumu susieto finansavimo programą (angl. Sustainability-linked finance framework), kurioje numatyti grupei aktualūs ilgalaikiai darnumo rodikliai bei darnumo tikslai. „EPSO-G“ taip pat įsipareigojo, kad pagal programą pritrauktos lėšos nebus panaudotos investicijoms į gamtinių dujų tinklo plėtrą ar modernizavimą.

„EPSO-G“ paskelbtai su darnumu susieto finansavimo programai nepriklausomą įvertinimą suteikė tarptautinis klimato ir aplinkosaugos tyrimų centras „CICERO Shades of Green“. Jis patvirtino, kad „EPSO-G“ programa atitinka tarptautinius su darnumu susijusių obligacijų ir paskolų principus. Pateiktame nepriklausomame vertinime „EPSO-G“ programoje numatyti darnumo siekiai įvardinti kaip ambicingi, palyginus su kitų analogiškų Europoje veikiančių įmonių išskeltais darnumo tikslais. Šie tikslai taip pat įtvirtinti kaip didžiąja dalimi atliepiantys Paryžiaus susitarime nustatytus siekius, susijusius su poveikio klimato kaitai mažinimu.

Obligacijų emisijos organizavimu ir platinimu rūpinosi „Swedbank“. „Sėkmingai išplatinta pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija yra istorinis įvykis Baltijos šalių kapitalo rinkose. „EPSO-G“ šiandien yra pavyzdys kitoms vietos bendrovėms, kaip su tvarumu susijusius tikslus paversti realiu pamatuojamu siekiu ir užsitikinti investuotojų palaikymą. Džiaugiamės galėję prisidėti prie šio proceso ir tikimės, kad „EPSO-G“ išpildys investuotojų, akcininko ir visuomenės lūkesčius siekiant stiprinti šalies energetikos sistemą ir tuo pačiu mažinti poveikį aplinkai“, – sakė „Swedbank“ Investicinės bankininkystės departamento direktorius Jonas Kvedaravičius.

Įgyvendindama veiklos strategiją „EPSO-G“ grupė nuo 2020 iki 2030 metų planuoja investuoti maždaug 1,6 mlrd. eurų. Numatoma, kad maždaug pusė visų būtinų investicijų bus finansuojama nuosavomis arba skolintomis lėšomis, daugiau nei trečdalį sudarys ES finansinė parama, o likusią dalį – kiti finansavimo šaltiniai, kurių didžioji dalis iš perkrovų pajamų. 2021 metais „EPSO-G“ grupės investicijos į energijos perdavimo infrastruktūrą, neatsižvelgiant į apmokėjimo terminus, siekė 97,1 mln. eurų.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool", „Energy cells", „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-02