Patvirtinta nauja EPSO-G įstatų redakcija


2018-04-24
  • lukas-blazek-320606.jpg

VILNIUS. Vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė Energetikos ministerija patvirtino naują energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių ir bendrovės įstatų redakciją.

Peržiūrėti EPSO-G korporatyvinio valdymo modelį paskatino Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Remiantis jais, EPSO-G grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje  (AB „Amber Grid“ ir „Litgrid“ AB) valdybos bus stiprinamos suteikiant joms priežiūros funkcijas. Papildžius atsakomybes, keisis šių bendrovių valdybų sudėtis – vietoj šiuo metu einančių valdybos nario pareigas bendrovės administracijos darbuotojų  bus skiriami išoriniai valdybos nariai ir didinamas nepriklausomų valdybos narių skaičius.
 
Atsižvelgiant į tai, įregistravus naująją įstatų redakciją, EPSO-G valdymo bendrovės valdybai taip pat bus perduotos priežiūros funkcijos, kurias šiuo metu vykdo stebėtojų taryba. Siekiant ir toliau atitikti gerąją Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktiką, daugiau galių turėsiančioje EPSO-G valdyboje daugumą sudarys nepriklausomi nariai. Bendrovės generalinis direktorius ar kiti  administracijos nariai į naująją valdybą nebus renkami.
 
„Taikant šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra taps paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitiks aukščiausius valdysenos standartus“, – sako EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

 
Siekiant ir ateityje tęsti skaidrią bei atskaitingą EPSO-G grupės veiklą, naujajai valdybai rekomendacijas teiks audito bei  atlygio ir skyrimo komitetai. Juose, kaip ir dabar, daugumą sudarys nepriklausomi nariai.

Užtikrinant veiklos ir vykdomų projektų tęstinumą, esama EPSO-G stebėtojų taryba, jai atskaitingi komitetai ir valdyba tęs darbą įprasta tvarka, kol bus suformuotos priežiūros funkciją vykdančios „Amber Grid“ AB bei „Litgrid“ AB valdybos ir  įregistruota nauja EPSO-G įstatų redakcija. 

Suformuoti patronuojamų bendrovių valdybas ir įregistruoti naująją EPSO-G įstatų redakciją Juridinių asmenų registre numatoma iki 2018 m. liepos 1 dienos. Po to vyks valdymo bendrovės valdybos ir jos komitetų formavimas. 

Apie atrankas į valdybų narius bus skelbiama viešai.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-27