„EPSO-G“ padidins biržą „Nord Pool“ valdančios bendrovės „TSO Holding“ akcijų paketą


2022-09-16
  • cover.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ ketina šiemet įsigyti maždaug trečdalį bendrovės „TSO Holding“ akcijų. „TSO Holding“ kartu su kitu akcininku netiesiogiai valdo elektros energijos biržą „Nord Pool“. Šiuo veiksmu „EPSO-G“ įmonių grupė padidintų valdomą „TSO Holding“ akcijų paketą iki 39,6 procentų. Tokiu būdu „EPSO-G“ tęsia strategijos iki 2030 metų įgyvendinimą plečiant Lietuvos energetinę nepriklausomybę stiprinančios įmonių grupės veiklą ir nereguliuojamų veiklų spektrą.

Vienintelis „EPSO-G“ akcininkas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – pritarė „EPSO-G“ valdybos siūlymui įsigyti iš „Litgrid“ 39,6 proc. „TSO Holding“ akcijų tuomet, kai „Litgrid“ 37,6 proc. akcijų išpirks iš kitų „TSO Holding“ akcininkų – Suomijos ir Danijos energijos perdavimo operatorių „Fingrid“ ir „Energinet“. Šiuo metu „Litgrid“ valdo 2 proc. dydžio „TSO Holding“ akcijų paketą.

Planuojama, kad „Litgrid“ akcijas iš „Fingrid“ bei „Energinet“ įsigis už maždaug 135 mln. Norvegijos kronų (maždaug 13 mln. eurų). Tiksli sandorių suma eurais priklausys nuo Norvegijos kronos ir euro kurso sandorių sudarymo dienomis.

„EPSO-G“, kaip patronuojantis akcininkas, pavedė „Litgrid“ atlikti įsigijimą ir tuomet visas įgytas ir anksčiau turėtas „TSO Holding“ akcijas parduoti „EPSO-G“ už maždaug 14 mln. eurų. Užbaigus sandorius, „EPSO-G“ valdys 39,6 proc. „TSO Holding“ akcijų paketą. Likusią „TSO Holding“ akcijų dalį valdo Norvegijos ir Švedijos elektros energijos perdavimo operatoriai „Statnett“ (32,2 proc.) ir „Svenska Kraftnat“ (28,2 proc.).

„TSO Holding“ yra Norvegijoje įsikūrusios bendrovės „Nord Pool Holding“ mažasis akcininkas, valdantis 34 proc. akcijų. „Nord Pool Holding“ 100 proc. valdo elektros energijos biržą „Nord Pool”. „Nord Pool“ elektros energijos biržos paslaugas teikia Centrinėje ir Vakarų Europoje, Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės ir Baltijos šalyse. Birža vykdo elektros energijos prekybą bei teikia kliringo ir atsiskaitymų paslaugas. Likusį 66 proc. „Nord Pool Holding“ akcijų paketą valdo Europos vertybinių popierių biržų grupė „Euronext Nordics Holding”.

„EPSO-G“ valdybos pirmininko Roberto Vyšniausko teigimu, energijos biržų svarba pastarojo laikotarpio neapibrėžtumo energetikos sektoriuje sąlygomis itin išaugo. Stipri ir stabili „TSO Holding“ finansinė padėtis sustiprins „EPSO-G“ įmonių grupę. O tai savo ruožtu prisidės prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimo bei energetikos transformacijos šalyje įgyvendinimo. Pasak jo, sprendimas padidinti „TSO Holding“ akcijų paketą ir perduoti jo valdymą „EPSO-G“ buvo priimtas įgyvendinant praėjusiais metais patvirtintą ilgalaikę „EPSO-G“ grupės strategiją ir plečiant nereguliuojamas įmonių grupės veiklas.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo bendrovė „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas" bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic". Įmonių grupėje birželio 30 dieną dirbo 1 361 darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-10