„EPSO-G“ paskelbė bendrovės „Tetas“ nepriklausomo valdybos nario atranką


2023-02-10
  • istockphoto-1068618692-612x612.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė atranką į dukterinės bendrovės „Tetas“ vieno nepriklausomo valdybos nario vietą gamybos valdymo kompetencijų srityje. Atranka skelbiama atnaujinus energetikos infrastruktūros plėtros ir priežiūros bendrovės „Tetas“ valdybos kompetencijų matricą ir papildžius ją gamybos valdymo srities kompetencijomis.

„Tetas“ valdybą iš viso sudarys penki nariai, renkami ketverių metų kadencijai. Užtikrinant gerąją valdymo praktiką ir tinkamą akcininko atstovavimą, valdybą sudarys du nepriklausomi ir trys patronuojančios bendrovės „EPSO-G“ nominuojami valdybos nariai.

Šiuo metu vyksta metų pradžioje paskelbtos atrankos į „EPSO-G“ nominuojamų valdybos narių ir vieno nepriklausomo valdybos nario vietas trečias etapas. Dabartinės penkių narių „Tetas“ valdybos kadencija baigsis 2023 metų balandį.

Nepriklausomo valdybos nario atranka vykdoma pasitelkiant vadovų paieškos agentūrą „AIMS International Lietuva“.

„Tetas“, kurio 100 proc. akcijų valdo „EPSO-G“, šiuo metu dalyvauja šalies energetinei nepriklausomybei svarbiuose sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektuose.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“, bendrovės „Amber Grid“, „Baltpool”, „Energy cells”, „Litgrid“ ir „Tetas” bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic”. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Kandidatai dokumentus kviečiami teikti iki kovo 2 dienos.

„Tetas“ nepriklausomo valdybos nario atranka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-10