EPSO-G rengia ilgalaikę, gerąją tarptautinę praktiką atitinkančią pirkimų strategiją


2021-05-31
  • Pirkimai 1.jpg

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G valdymo bendrovė pasirašė sutartį su verslo konsultacijų įmone UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ rengiant ilgalaikę ir geriausią tarptautinę praktiką atitinkančią pirkimų strategiją.

Atlikus gerosios tarptautinės praktikos analizę ir EPSO-G grupės įmonių pirkimo funkcijos brandą, per artimiausią keturių mėnesių laikotarpį taip pat bus parengti grupės strategiją atitinkantys įmonių pirkimų veiklos planai. Siekiant užtikrini vykdomų pirkimų skaidrumą, efektyvumą ir konkurencingumą,  ilgalaikė EPSO-G grupės pirkimų strategija bei planai bus viešai pristatyti  potencialiems rangovams ir tiekėjams.

Pasak EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko,  grupės įmonėms įgyvendinat šalies energetiniam saugumui, integracijai su Europa bei žaliajai energetikos transformacijai būtinus projektus, per artimiausią dešimtmetį numatomų investicijų vertė sieks apie 2 mlrd. eurų. Todėl yra būtina užtikrinti, kad šios lėšos būtų investuotos efektyviai, racionaliai ir taupiai.

„Įvertinę esamą pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių įgyvendinimo kontrolės procesų efektyvumą, tam dedikuotų darbuotojų įgūdžius ir tobulindami juos remiantis geraisiais tarptautinės  praktikos pavyzdžiais, siekiame, kad ilgalaikė pirkimų strategija taptų veiksmingu įrankiu įgyvendinat akcininko EPSO-G grupei keliamus  tikslus,“ – sako EPSO-G vadovas.

Pasirašytoje sutartyje numatyta, kad ruošiant ilgalaikę EPSO-G pirkimų strategiją, „Deloitte verslo konsultacijos“ specialistai parengs apibendrintą, ne mažiau nei trijų Europos Sąjungos viešųjų pirkimų reguliavimo srityje veikiančių didelių infrastruktūrinių įmonių grupių pirkimų funkcijos organizavimo modelių analizę, įvertis jų taikomas vidutines pirkimų procesų etapų trukmes, pirkimo būdus bei jau sudarytų sutarčių valdymo ir kontrolės mechanizmus.

Lygiagrečiai vyks EPSO-G ir dukterinių bendrovių pirkimų funkcijos brandos analizė. Jos metu bus atlikta visų grupės įmonių pirkimų proceso efektyvumo bei taikomų pirkimo modelių analizė pagal efektyvumo rodiklius ir pirkimo būdus, identifikuoti taikomų praktikų privalumai bei tobulintinos sritys.

Remiantis atlikta analize, bus parengta ilgalaikė EPSO-G pirkimų strategija, o taktiniame lygmenyje -  strateginių projektų pirkimo proceso matrica numatant esminius proceso ir sprendimų priėmimo žingsnius, fiksuotinus rezultatus bei sutarčių įgyvendinimo kontrolę.

Sutarties su verslo konsultacijų įmone UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ pasirašyta pasibaigus viešam pirkimų konkursui. Sutarties vertė – 100 tūkst. eurų (be PVM).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-07