„EPSO-G“ su darnumu susietos obligacijos pradėtos listinguoti Nasdaq biržoje


2022-06-15
  • MART0253.jpg

Energijos perdavimo ir mainų grupės „EPSO-G“ birželio pradžioje išplatintos su darnumu susietos obligacijos trečiadienį buvo pradėtos listinguoti „Nasdaq“ Baltijos Skolos vertybinių popierių sąraše. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse.

„EPSO-G“ išplatintos su darnumu susietos obligacijų emisijos dydis yra 75 mln. eurų, obligacijų emisijos pajamingumas yra 3,117%. Obligacijų išpirkimo data – 2027 m. birželio 8 d. Bendrovės skolos vertybinių popierių įsigijo instituciniai investuotojai iš Baltijos ir Skandinavijos šalių. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas įsigijo beveik trečdalį emisijos už 22,5 mln. eurų. „Swedbank“ yra obligacijų emisijos platintojas ir organizatorius.

„Sveikiname valstybės valdomą įmonių grupę „EPSO-G“, sėkmingai žengusią į kapitalo rinką – pirmą kartą Nasdaq Baltijos rinkos emitentas išleido su darnumu (angl. sustainability-linked) susietas obligacijas“, – sako Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas. „Tikimės, jog „EPSO-G“ pavyzdys įkvėps daugiau valstybės valdomų įmonių žengti į viešą vertybinių popierių rinką ir pasinaudoti jos teikiamais privalumais verslui“.

„EPSO-G“ finansų direktoriaus ir laikinojo vadovo Algirdo Juozaponio teigimu, pritrauktos lėšos bus naudojamos įmonių grupės įgyvendinamų strateginių energetikos projektų finansavimui, tuo pačiu ir Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimui. „Su darnumu susijusių obligacijų išleidimas leido diversifikuoti „EPSO-G“ finansavimo portfelį bei reikšmingai prisidės prie „EPSO-G“ išsikeltų darnios veiklos tikslų įgyvendinimo, užtikrinant didesnį elektros perdavimo tinklų patikimumą, poveikio aplinkai mažinimą bei spartesnį klimatui neutralios energetikos įgalinimą“, – teigė A. Juozaponis.

Su darnumu susijusios obligacijos yra pastarųjų metų naujovė tarptautinėse obligacijų rinkose. Skolinimosi sąlygos platinant tokio tipo obligacijas priklauso ne tik nuo įmonės finansinio tvarumo, kurį rodo kredito reitingas, bet ir nuo jos išsikeltų darnumo tikslų aplinkosaugos, socialinėje ar valdysenos srityse. Įmonei nepasiekus šių tikslų, faktiniai skolos aptarnavimo kaštai būtų didesni.

Rengiantis obligacijų platinimui, reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ suteikė „EPSO-G“ kredito reitingą Baa1 su stabilia perspektyva. Suteiktas aukštas investicinio lygio reitingas atspindi stiprią valstybės valdomos įmonių grupės finansinę padėtį, santykinai neaukštą skolų lygį bei tai, jog didžioji dalis pajamų gaunama iš reguliuojamos perdavimo tinklų veiklos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-15