EPSO-G valdysenos kokybės indeksas A+.


2018-09-25
  • Indeksas.JPG

VILNIUS. Kryptingai siekiant pelnyti pasitikėjimą vykdomais strateginiais projektais ir itin daug dėmesio skiriant veiklos skaidrumui bei atskaitingumui, energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G valdysenos kokybė pelnė aukščiausią įvertinimą  A+. Tai parodė naujausias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikos indeksas, kurį skaičiuoja Stebėsenos ir programų agentūra (SIPA).

SIPA gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai visų VVĮ valdymo kokybę įvertinantis įrankis.

„UAB „EPSO-G“ metinis pranešimas ir darnumas įvertinti kaip vieni geriausių tarp visų VVĮ. Įmonė taiko tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Stebėtojų taryba atitiko korporatyvinio valdymo principus  - bent pusė narių nepriklausomi (įskaitant ir pirmininką), į atrankas buvo įtraukti vadovų atrankų ekspertai, buvo atliktas kolegialaus organo savo veiklos vertinimas. Įmonių vertinimo laikotarpiu buvo vienintelė suformavusi keliamus reikalavimus atitinkančius audito ir atlygio komitetus. Įmonės strateginis planas bei strateginių  tikslų įgyvendinimas taip pat įvertintas aukštais balais,“ – sakoma SIPA parengtoje VVĮ gerosios valdysenos apžvalgoje.

Kviečiame susipažinti su  "VVĮ  gerosios valdysenos indeksas" ataskaita.

VVĮ gerojo valdymo indekso tikslas – įvertinti ir pamatuoti kaip VVĮ įgyvendina gerąsias valdymo praktikas, kurios apima pagrindines Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EBPO rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančiu dokumentus.

2017 m. indekse teigiami įvertinimai skirti 24 įmonėms, vidutiniai  - 22 VVĮ, neigiami - 16 VVĮ.

Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: skaidrumas, kolegialūs organai beu strateginis planavimas ir įgyvendinimas. Kiekviena iš vertinimo dimensijų yra skaidoma į smulkesnius kriterijus.    
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-03