Į „Amber Grid“ ir „Litgrid“ valdybas siūlomi nauji nariai


2022-04-08
  • vėliava.png

Balandžio 20 dieną vyksiančiuose „Amber Grid“ ir „Litgrid“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bus balsuojama dėl naujų siūlomų bendrovės valdybos narių. „EPSO-G“ siūlo į „Amber Grid“ valdybą iki kadencijos pabaigos išrinkti Vytautą Bitiną, Dalių Svetulevičių ir Karolį Švaikauską, o į „Litgrid“ valdybą - Tomą Varnecką ir Gediminą Karalių.

Į „Amber Grid“ valdybą siūlomas „EPSO-G“ Strategijos ir plėtros direktorius V. Bitinas užtikrina įmonių grupės strategijos formavimą, valdymą ir priežiūrą. Prie „EPSO-G“ grupės V. Bitinas prisijungė 2021 metais, iki tol 4 metus dirbo Strategijos ir plėtros direktoriumi bendrovėje „Lietuvos paštas“.

Taip pat į „Amber Grid“ valdybą nominuotas D. Svetulevičius dirba „EPSO-G“ Technikos vadovu ir yra atsakingas už technologinio turto valdymo strategijos ir investicinių planų įgyvendinimo kontrolę. „EPSO-G“ D. Svetulevičius dirba nuo 2021 metų, iki tol 3 metus dirbo „Amber Grid“ Turto valdymo skyriaus vadovu. 

Į bendrovės valdybą siūlomas valstybės tarnautojas K. Švaikauskas yra Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas. K. Švaikauskas yra sukaupęs daugiau nei 10 metų darbo patirtį Energetikos ministerijoje.

Iš „Amber Grid“ valdybos tuo pačiu siūloma atšaukti du „EPSO-G“ deleguotus narius: motinystės atostogų išėjusią Renatą Damanskytę-Rekašienę bei dabartinį bendrovės valdybos pirmininką Algirdą Juozaponį, kuris savo dėmesį sutelks į darbą „EPSO-G“ bei „Litgrid“ valdybos pirmininko pareigas.

„Amber Grid“ valdyboje ir toliau dirbs du jos nepriklausomi nariai – Ignas Degutis ir Sigitas Žutautas. Iš viso „Amber Grid“ valdybą sudarys 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai: du patronuojančios bendrovės „EPSO-G“ deleguoti nariai, du nepriklausomi valdybos nariai ir vienas valdybos narys – valstybės tarnautojas. Šios kadencijos valdyba darbą pradėjo 2020 metų balandį.

Į „Litgrid“ valdybą siūlomas T. Varneckas yra „EPSO-G“ infrastruktūros direktorius, prie įmonių grupės prisijungęs pernai, o iki tol beveik 4 metus dirbęs bendrovėje „LTG Infra“, kur buvo atsakingas už infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Anksčiau jis daugiau nei 17 metų ėjo projektų direktoriaus, viceprezidento bei kitas pareigas inžinerijos bendrovėje „Sweco“, kur aktyviai prisidėjo įgyvendinant daugelį Lietuvos strateginės reikšmės infrastruktūros projektų: elektros energijos jungčių statybos, Ignalinos atominės elektrinės objektų deaktyvavimo ir demontavimo, suskystintų gamtinių dujų terminalo, atliekų deginimo įrenginių Vilniuje ir Kaune statybos bei kitų projektų.

Valstybės tarnautojas G. Karalius yra energetikos ministerijos Energijos saugumo grupės vyresnysis patarėjas. Kaip kandidatas į „Litgrid“ valdybą jis atrinktas siekiant įgyvendinti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, kuris nustato, jog pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamame kolegialiame priežiūros ar valdymo organe turi būti bent vienas valstybės tarnautojas. Energetikos ministerijoje G. Karalius dirba daugiau negu 7 metus. Vienos pagrindinių jo užduočių yra sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas, taip pat elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimas.

Iš viso „Litgrid“ valdybą sudaro 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai: du patronuojančios bendrovės („EPSO-G“) deleguoti nariai, du nepriklausomi valdybos nariai ir vienas valdybos narys – valstybės tarnautojas. Šios kadencijos valdyba darbą pradėjo 2020 metų balandį. Nuo tada jos nare buvo ir Jūratė Marcinkonienė, šiuo metu einanti bendrovės „GET Baltic“ generalinės direktorės pareigas. „Litgrid“ valdybos kadencija baigsis 2024 metų balandžio 20 dieną.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-17