Įregistruota nauja EPSO-G įstatų redakcija


2018-08-01
  • lukas-blazek-320606.jpg

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G  2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistravo atnaujintą įstatų redakciją, kuri padidins bendrovės valdybos atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją. 

Įgyvendinus šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) taikomą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra taps paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitiks aukščiausius valdysenos standartus. Šiems pokyčiams vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos ministerija - pritarė 2018 m. balandžio 24 d..

Įregistravus naująją įstatų redakciją, EPSO-G įmonių grupės valdymo bendrovės valdybai yra pavedamos priežiūros funkcijas, kurias iki šiol vykdė stebėtojų taryba. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, EPSO-G valdyba bus formuojama vienintelio akcininko sprendimu.

Peržiūrėti EPSO-G korporatyvinio valdymo modelį paskatino Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Remiantis jais, EPSO-G valdymo bendrovės ir grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje  (AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB), valdybos yra sustiprintos priežiūros funkcijomis. 

Siekiant ir toliau atitikti gerąją Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktiką, daugiau galių turėsiančioje EPSO-G valdyboje daugumą sudarys nepriklausomi nariai. Į valdybą taip pat bus skiriami vienintelio akcininko – Energetikos ministerijos – nominuoti nariai. Bendrovės generalinis direktorius ar kiti administracijos nariai į naująją valdybą nebus renkami.

Atsižvelgiant į šią įstatų nuostatą, nuo rugpjūčio 1 d. iš valdybos nario pareigų atsistatydino EPSO-G bendrovės vadovas Rolandas Zukas. Jis ir toliau dirbs EPSO-G valdymo bendrovės generaliniu direktoriumi ir bus tiesiogiai atskaitingas valdybai, kuri, kaip ir iki šiol, tvirtins ir prižiūrės akcininko lūkesčių laiške keliamų tikslų savalaikį įgyvendinimą.

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės valdybos darbą, kol bus išrinkti Energetikos ministerijos  nominuoti valdybos nariai, joje laikinai tęs darbą EPSO-G finansų direktorius Algirdas Juozaponis. 
Įregistravus naująją įstatų redakciją, pasibaigė EPSO-G stebėtojų tarybos ir Atlygio ir skyrimo komiteto narių įgaliojimai.  Kadangi Atlygio ir skyrimo komitetas nuo šiol bus formuojamas EPSO-G valdybos sprendimu, ji spręs dėl šio komiteto sudėties artimiausiu metu. Vienintelio akcininko formuojamas EPSO-G audito komitetas tęs veiklą esama sudėtimi.

Apie numatomą valdybos narių atranką bus skelbiama viešai. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-02