Nepriklausomu EPSO-G audito komiteto nariu paskirtas R.Vyšniauskas


2019-04-15
  • Office 1.jpg

Pirmadienį, balandžio 15 d. vienintelė EPSO-G valdymo bendrovės akcininkė – Energetikos ministerija – nepriklausomu EPSO-G audito komiteto nariu paskyrė įmonės valdybos narį, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantą Robertą Vyšniauską. 

Audito komitete, kuris pataria grupės bendrovių valdyboms vidaus kontrolės ir veiklos rizikų valdymo klausimais, R. Vyšniauskas pakeis Gediminą Almantą, kuris buvo išrinktas ir nuo šio mėnesio pradžios pradėjo eiti valdybos pirmininko pareigas.  

EPSO-G audito komiteto nariai yra skiriami akcininko sprendimu ketverių metų kadencijai. 

Kaip ir iki šiol, trijų narių EPSO-G audito komitete daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Be naujai paskirtojo nario, komiteto pirmininku toliau dirbs „Western Union Processing Lithuania“ apskaitos direktorius Gediminas Šiušas ir Energetikos ministerijos elektros skyriaus patarėjas Gediminas Karalius. 

EPSO-G audito komitetas:

  • vykdo grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo bei audito atlikimo priežiūrą; 
  • atsakingas už grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimą; 
  • atsakingas už grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, veiklos procesų veiksmingumo priežiūrą;
  • atsakingas už grupės bendrovių auditoriaus ir (ar) audito įmonės ne audito paslaugų teikimo kontrolę;
  • vertina grupės bendrovių sudaromus sandorius su susijusiomis šalimis. 

2018 m. įvyko 14 audito komiteto posėdžių.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G audito komiteto veiklos nuostatais

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-20