Naują kadenciją pradeda EPSO-G audito komitetas.


2020-10-27
  • office 10.jpg

Vilnius. Atsižvelgus į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendaciją, vienintelio EPSO-G valdymo bendrovės akcininko - Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos spalio 22 d. sprendimu, antrąją veiklos kadenciją pradėjo EPSO-G audito komitetas. Jis dirbs iki esamos EPSO-G valdybos kadencijos pabaigos.

Laikantis gerosios valdysenos praktikos, grupės mastu veikiančiame audito komitete, kaip ir iki šiol, daugumą sudaro nepriklausomi nariai –Gediminas Šiušas, "Western Union Processing Lithuania" apskaitos direktorius ir  „Valstybės investicinis kapitalas" generalinis direktorius Robertas Vyšniauskas. Komitete taip pat toliau dirbs energetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas Gediminas Karalius. R. Vyšniauskas ir G. Karalius yra EPSO-G valdybos nariai.

Spalio 26 d. įvykusiame primajame naujos kadencijos audito komiteto posėdyje pirmininku perrinktas G. Šiušas.

Nepriklausomu EPSO-G audito komitetu nariu, laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

EPSO-G audito komiteto nario nepertraukiamas darbo terminas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G audito komiteto sudėtimi ir veiklos nuostatais. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-27