Lietuvos įmonės pristato saugaus GenDI naudojimo gaires: kviečia jungtis ir kitus


2024-06-18
  • AW3W5867AW3W5867.JPG

Pažangių skaitmeninių įrankių naudojimą spartinančios Lietuvos įmonės imasi lyderystės ir buria viešojo bei privataus sektoriaus įmones, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą dirbtinio intelekto sprendimų naudojimą. „EPSO-G“,„Ignitis grupė“, LTG grupė ir „Registrų centras“ parengė ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui (NKSC) pristatė Generatyvinio dirbtinio intelekto (GenDI) sistemų saugaus naudojimo principus.

„Remiame ir palaikome verslo įmonių iniciatyvą ir jų parengtas GenDI naudojimo gaires. Tai yra labai svarbus ir savalaikis dokumentas, užpildantis šiuo metu susidariusį atotrūkį tarp sparčiai besivystančių technologinių sprendimų ir saugaus jų naudojimo organizacijos veikloje,“ – sako Liudas Ališauskas, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius.

Generatyvinio dirbtinio intelekto sistemų saugaus naudojimo principai – tai dokumentas, įtvirtinantis principus, kuriais remiantis būtų užtikrintas teisėtas, vienodas, nuoseklus, saugus ir atitinkantis reglamentavimą GenDI sistemų naudojimas.

„Dirbtinis intelektas atveria plačias galimybes tobulinti veiklą daugeliu aspektų – nuo tikslesnio prognozavimo, operacijų optimizavimo iki paslaugų pritaikymo prie individualių poreikių. Tačiau DI įrankiai yra nauji, tad siekiant suvaldyti galimas su tuo susijusias rizikas, pavyzdžiui duomenų konfidencialumo pažeidimus, klaidingų atsakymų tikimybę ir pan., būtina aiškiai apibrėžti DI sprendimų naudojimo principus.

LTG grupėje jau esame išbandę didelę dalį dirbtinio intelekto įrankių, todėl siekiame sukauptomis žiniomis bei kompetencija pasidalinti ir su kitomis įmonėmis, norinčiomis savo veikloje naudoti pažangius GenDI sprendimus“, - sako Vytautas Bitinas, LTG grupės Technologijų direktorius.  

„Dirbtinio intelekto įrankių naudojimas užtikrintai skinasi kelią tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonėse. Siekiant užtikrinti, kad šių sprendimų naudojimas bus maksimaliai saugus, kartu su kitomis GenDI aktyviai naudojančiomis įmonėmis išgryninome svarbiausius DI naudojimo principus“, - sako Nerijus Adomaitis, „EPSO-G“ IT projektų vadovas.

Verslo įmonių parengtose GenDI naudojimo gairėse, kurias remia ir palaiko Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, apibrėžiami saugaus GenDI naudojimo principai, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos, konfidencialios informacijos naudojimo aspektus bei galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus.

Gairėse pateikti principai detalizuoja GenDI sistemų saugaus naudojimo veiklą, nustato ir reglamentuoja bendruosius principus, užtikrina vienodą ir nuoseklų GenDI sistemų valdymą, atsakomybę ir kontrolės metodus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-18