EPSO-G grupės valdymo struktūra taps paprastesnė ir efektyvesnė 


2019-11-06
  • Tetas 1.jpg

(Papildyta  11.07.)

VILNIUS. Kryptingai diegdama gerąją valdysenos praktiką, energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G pateikė siūlymą patronuojamai „Litgrid“ įmonei įsigyti 100 proc. jos valdomos rangos darbų bendrovės „Tetas“ akcijų. Šis sandoris leis supaprastinti valstybės kontroliuojamos grupės įmonių valdymo struktūrą, o abiem tiesiogiai patronuojamoms bendrovėms koncentruotis į jų pagrindinę veiklą.

Remiantis gerąja tarptautine korporatyvinio valdymo praktika yra rekomenduojama išskirti skirtingo pobūdžio veiklų valdymą į atskirus pelno-kaštų centrus, o tiesioginis pavaldumas leidžia grupėje geriau įvertinti kiekvienos iš įmonių efektyvumą, optimizuoti veiklą, taip didinant jų vertę bei grąžą akcininkams.

„Akcininkams pritarus skaidresnei ir efektyvesnei valdymo struktūrai grupėje, „Litgrid“ galės visą dėmesį sutelkti į šaliai svarbių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų įgyvendinimą, o „Tetas“ toliau aktyviai veikti teikiant rangos darbų paslaugas šalies ir užsienio energetikos rinkos dalyviams,“ – sako EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Ketinamam sudaryti 3,15 mln. eurų sandoriui yra pritarusios EPSO-G ir "Litgrid" bendrovių valdybos. Vertė nustatyta atsižvelgiant į nepriklausomą turto įvertinimą, kurį atliko  „ERNST & YOUNG BALTIC“. EPSO-G audito komitetas yra pateikęs nuomonę, kad sandoris  atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas bei atitinka akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, interesus.

Valdymo pertvarką ketinama užbaigti iki metų pabaigos, kai tam pritars valdymo bendrovės EPSO-G ir „Litgrid“ akcininkai.  

Apie EPSO-G grupės struktūrą

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08