Pasirašytas tarpusavio susitarimo memorandumas: didinti energetikos srities studentų skaičių ir gerinti studijų kokybę


2024-06-26
  • Memorandumas 1.jpg

Energetikos sektoriaus įmonėms prognozuojant specialistų trūkumą ateityje, šiandien pasirašytas tarpusavio susitarimo memorandumas, kuriuo Energetikos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos mokslo įstaigos ir energetikos įmonės susitarė kartu siekti didinti energetikos studentų skaičių aukštosiose mokyklose bei gerinti energetikos studijų kokybę. 

Tikimasi, kad tai atlieps sparčiai besivystančią energetikos sektoriaus transformaciją Lietuvoje. Vertinant energetikos sektoriaus specialistų poreikį, skaičiuojama, kad 2021 m. aprūpinimo šiluma, dujomis, elektra, inžinerinių statinių ir patalpų mikroklimato srityje veikla Lietuvoje užsiėmė apie 1,5 tūkst. įmonių, kuriose dirbo apie 30 tūkst. asmenų. Prognozuojama, kad iki 2030 m. energetikos  sektoriuje trūks mažiausiai 2 500 darbuotojų.

„Šiandienos memorandumas yra vienas iš žingsnių, kuriais siekiame esamus ir būsimus aukštos kvalifikacijos specialistus atgręžti į energetiką ir parodyti, kaip jie galėtų realizuoti savo potencialą, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. – Energetikoje reikės įvairiausio profilio specialistų – nuo inžinierių iki kibernetinės saugos specialistų, nuo fizikų iki meteorologų. Todėl užduotis – parodyti energetikos galimybes ir galimybes energetikoje – tenka jau šiandien mums visiems.“

Siekiant užtikrinti tvarų ir efektyvų Lietuvos energetikos sektoriaus vystymąsi, būtina didinti kvalifikuotų energetikos specialistų skaičių. Iki 2030 m. planuojama parengti ne mažiau kaip 1 900 energetikos srities specialistų, o iki 2050 m. užtikrinti visapusį kompetentingų specialistų poreikį. 

Europos ekonomikai ir pramonei persiorientuojant į klimatui neutralią veiklą, skaičiuojama, kad Lietuvos energetikos sektoriuje 2050 m. galėtų būti sukurta 140 000 naujų darbo vietų.

Memorandumas numato energetikos įmonių įsitraukimą į studijų procesą, siekiant supažindinti akademinę bendruomenę ir studentus su inovatyviomis technologijomis, tobulinti esamas programas ir siūlyti naujas. 

Taip pat, siekiant įtraukti daugiau jaunų žmonių į energetikos studijas, ypatingas dėmesys bus skiriamas STEAM centrams. Šie centrai suteikia mokiniams galimybę praktiškai susipažinti su energetikos technologijomis, skatina domėjimąsi mokslu, inovacijomis, inžinerija ir matematika bei padeda formuoti būsimus energetikos specialistus nuo ankstyvo amžiaus. Pagal memorandumą numatytas bendradarbiavimas su trimis STEAM centrais Panevėžyje, Marijampolėje ir Tauragėje.

Tarpusavio susitarimo memorandumą pasirašė Energetikos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, UAB „EPSO-G“, AB „Ignitis grupė“, AB „KN Energies“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Marijampolės kolegija, Tauragės švietimo centras ir Panevėžio švietimo centras.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-26