Kitąmet vėl pigs gamtinių dujų perdavimo paslaugos Lietuvos sistemos naudotojams


2017-11-15
  • Amber grid small.jpg

EPSO-G grupei priklausančio gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ valdyba lapkričio 14 d. patvirtino mažesnes gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d. Sprendimui dar turi pritarti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

2018 metais gamtinių dujų perdavimo kainos Lietuvos sistemos naudotojams, skaičiuojant perduodamo energijos kiekio vienetui, vidutiniškai mažės 36,5 proc., lyginant su 2017 m. kainomis, – iki 1,13 Eur / MWh.

Vien dėl to kitais metais perdavimo sistemos naudotojai už perdavimo paslaugas sumokės apie 13 mln. Eur mažiau. Nuo šių metų pradžios vidutinės gamtinių dujų perdavimo kainos Lietuvos sistemos naudotojams jau mažėjo 8 proc.

„2018 m. didžiausią įtaką vidutinių gamtinių dujų perdavimo kainų mažėjimui Lietuvos sistemos naudotojams turės Bendrovės reguliuojamos veiklos 2014–2016 m. laikotarpio sąnaudų sutaupymai bei gautos papildomos pajamos už trumpalaikius pajėgumus ir ilgalaikių pajėgumų viršijimą“, – aiškino „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Tai veiksniai, dėl kurių VKEKK, įvertinusi investicijų grąžos neatitiktį, ženkliai sumažino nustatomą gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą vidiniame (nacionaliniame) išleidimo taške 2018-iems metams.

Pagal įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį, konkrečios perdavimo paslaugų kainos yra nustatytos atskirai įleidimo į perdavimo sistemą taškuose ir išleidimo iš perdavimo sistemos taškuose.

Visuose įleidimo į Lietuvos perdavimo sistemą taškuose nustatomos kainos 2018 m. yra vienodos ir išlieka panašiame lygyje, kaip 2017 m.  Atsižvelgiant į tai, kad tam tikruose taškuose dujų srautai paskutiniais metais neturi sezoniškumo pobūdžio bei siekiant paskatinti Lietuvos ir viso regiono gamtinių dujų rinkos vystymąsi, visuose įleidimo taškuose bei išleidimo į Latvijos Respubliką (Kiemėnų) taške trumpalaikių (ketvirčio, mėnesio, paros) perdavimo pajėgumų kainos apskaičiuotos nebetaikant sezoniškumo daugiklių ir yra mažesnės, lyginant su 2017 m. Tokia kainodara turės skatinamąjį poveikį tarpvalstybiniams dujų srautams.

Suderinus su VKEKK, gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2018 m. sausio 1 d., bus paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-15