Pirmąjį 2019 m. pusmetį konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos augo iki 124,1 mln. eurų


2019-08-14
  • office 5.jpg

VILNIUS. Kryptingai ir numatytu laiku įgyvendindama strateginius sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektus, valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius uždirbo 124,1 mln. eurų pajamų. Tai 4,4 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 118,9 mln. eurų.  

„Pirmąjį 2019 m. pusmetį EPSO-G grupės įmonių pajamoms didžiausios įtakos turėjo po šiltesnės metų pradžios antrąjį ketvirtį reikšmingai padidėjusi elektros energijos ir dujų perdavimo paslaugų paklausa ir išaugęs sisteminių paslaugų poreikis.

Tuo pat metu nenukrypdami nuo užsibrėžtų tikslų ir tvarkaraščio, per pirmuosius šešis šių metų mėnesius atlikome itin svarbius sinchronizacijos ir dujų rinkų integracijos su Europos energijos perdavimo tinklais darbus.

Turime galiojančią sutartį, kad atlikę ENTSO-E techninių priemonių kataloge nurodytus namų darbus su Europa pradėtume dirbti vienu dažniu 2025 metais. Užsitikrinome maksimalų Europos Sąjungos finansavimą pirmajame darbų etape numatytiems Lietuvos elektros perdavimo tinklo stiprinimo bei atnaujinimo projektams.

Priimtas įstatymas, kuris su sinchronizacija susijusiems infrastruktūros projektams suteikė valstybinės svarbos projekto statusą. Viešam derinimui pateiktas konkrečių veiksmų ir priemonių planas, kurio pagrindu sinchronizacijos projektas bus įgyvendintas.

Pozityvias tendencijas matome ir dujų sektoriuje – šiemet Lietuvos poreikiams dujų transportuota daugiau, o dujų kiekis į Baltijos šalis išaugo daugiau nei dvigubai. Tai akivaizdžiai parodė kryptingų investicijų į dujų perdavimo infrastruktūrą naudą ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono rinkos dalyviams. Laiku užbaigus šį rudenį prasidėsiančią jungties su Lenkija (GIPL) statybą, regioninės dujų rinkos nauda gyventojams ir šalies ūkiui didės toliau.

Palanki perspektyva formuojasi ne tik dujų, bet ir biokuro rinkoje. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prekyba „Baltpool“ biržoje išaugo daugiau nei 50 proc., o biokuro kaina sumažėjo trečdaliu. Esama tendencija leidžia pagrįstai tikėtis, kad jau ateinantį šildymo sezoną sumažėjusi biokuro rinkos kaina atsispindės vartotojų sąskaitose.

Reguliuojamiems energijos gamintojams tapus laisvais dujų rinkos dalyviais, per pirmuosius šešis metų mėnesius prekyba GET Baltic dujų biržoje buvo du su puse karto aktyvesnė nei pernai. Toliau aktyviai dirbame, kad biržoje prekiauti pradėtų Suomijos rinkos dalyviai. Tai neabejotinai suteiks naują postūmį tolimesnei regioninės dujų rinkos plėtrai“, – pirmojo pusmečio veiklos rezultatus komentavo EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugų paklausa ir kokybė

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų pusmetį buvo perduota 5,2 TWh) elektros energijos, tiek pat palyginti su tuo pačiu metu laikotarpiu pernai. Skirstomųjų tinklų operatoriaus vartotojams perduota 4,7 GWh elektros energijos, t. y. 0,2 proc. mažiau. Kitiems tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams elektros energijos pateikta 466 GWh, arba 1,7 proc. daugiau.

Per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius Lietuvos poreikiams buvo perduota 12,6 TWh dujų. Tai 1,4 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai dujų buvo transportuota 12,4 TWh. Augimą labiausiai lėmė stabili paklausa trąšų sektoriuje bei augantis namų ūkių vartojimas.

Latvijos ir Estijos kryptimi buvo transportuota 1,2 TWh gamtinių dujų. Tai beveik dvigubai – 46 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį pusmetį, kai į Baltijos šalis buvo transportuota 0,8 TWh dujų. Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per šį laikotarpį buvo transportuota 13,5 TWh gamtinių dujų (2018 m. I pusm.  – 14,7 TWh).

Perdavimo sistemos veikė itin patikimai -  per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius „NordBalt“ jungties prieinamumas rinkai siekė 100 proc. (2018 m. I pusm – 96 proc.). Jungties su Lenkija „LitPol Link“ prieinamumas rinkai per šį laikotarpį siekė 100 proc. (2018 m. I pusm –96 proc.). Dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

Reguliuojamiems šilumos tiekėjams tapus aktyviais rinkos dalyviais, pirmąjį 2019 m. pirmąjį pusmetį GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, padidėjo beveik 2,5 karto iki 1,8 TWh.

Per pirmus šešis 2019 m. mėnesius „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 279 tūkst. tne biokuro. Tai 52,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 5,2 proc. iki 34,8 mln. eurų ir sudarė 28,0 proc. visų Grupės pajamų.

Pajamų augimą lėmė 5 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina dėl servitutų kompensacijų, auto-transformatorių perkėlimo sąnaudų bei išaugus energijos kainai, didėjančių energijos pirkimo kaštų savoms reikmėms ir sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti.

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius sudarė 22,5 mln. Eur arba 18,1 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Didžiausią įtaką pajamoms turėjo mažesnis transportuotų gamtinių dujų apimtis į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.

Konsoliduotos EPSO-G grupės veiklos sąnaudos per šešis 2019 m. mėnesius sudarė 115,4 mln. Eur. Nevertinant padidėjusių  išlaidų už energetinius išteklius ir sumažėjusių nusidėvėjimo kaštų, bendras sąnaudų lygis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, sumažėjo 1,3 mln. Eur.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 73,6 mln. Eur., arba 63,8 proc. visų sąnaudų. Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 67,7 mln. Eur. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 5,9 mln. Eur.

Veiklos rezultatas

2019 m. pirmojo pusmečio EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 6,3 mln. Eur, t. y. 26,7 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 8,6 mln. Eur grynojo pelno. Finansiniam rezultatui didžiausią poveikį turėjo elektros energijos sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų saldo ir metų pradžioje prasidėjus naujam penkerių metų reguliaciniam laikotariui pakeisti gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros principai.

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius siekė 24 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA sumažėjo 21,9 procento. EBITDA marža per 2019 m. pirmą pusmetį siekė 19,3 proc. (2018 m. pirmą pusmetį – 25,8 proc.).

2019 m. I pusmečio konsoliduota ir bendrovės veiklos ataskaita

Foto. Courtesy to unslash.com

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-16