Pirmąjį metų ketvirtį EPSO-G veiklą žymi nuosekli plėtra, grupė mažins skolos naštą


2017-05-31
  • Q1.jpg

Valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G per pirmuosius tris šių metų mėnesius uždirbo 61,26 mln. eurų pajamų, arba 2,1 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 59,98 mln. eurų. Konsoliduotas grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 25,7 mln. eurų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai EBITDA padidėjo 0,9 procento.

Pasak EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko, didžiausios įtakos finansiniams rezultatams turėjo tai, kad augant šalies ekonomikai toliau didėjusios perduodamos energijos apimtys bei veiklos efektyvumas atsvėrė šiemet sumažintas dujų perdavimo paslaugų kainas. Teigiamos įtakos pirmojo ketvirčio rezultatui  taip pat turėjo aktyvus darbas mažinant grupės finansinių įsipareigojimų lygį ir skolos aptarnavimo kaštus.

„Pirmoji penkerių metų strategija padėjo mums išsigryninti prioritetines veiklos kryptis siekiant svarbiausio tikslo  – kurti saugią, tvarią ir atvirą energetikos rinką, didinančią šalies ūkio konkurencingumą, tuo pat metu skiriant daug dėmesio veiklos efektyvumui ir finansiniam stabilumui.

Džiaugiamės, kad pirmąjį 2017 m. ketvirtį dėl jungčių su Švedija ir Lenkija Lietuvoje fiksavome istoriškai žemiausią didmeninę elektros kainą rinkoje. Kartu su Švedijos partneriais radome sprendimą, kuris užtikrins sklandų ir patikimą jungties darbą ateityje. Lietuvos vartotojams tai nieko papildomai nekainuos.

Žengtas svarbus žingsnis bendros Baltijos šalių gamtinių dujų rinkos link. Jau sutarta, kad nuo liepos 1 d., kartu su netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įdiegimu, bus įsteigtos dujų biržos prekybos aikštelės Latvijoje ir Estijoje, o konkursą laimėjusi „GET Baltic“ prekybos platforma taps regionine. Įdiegus šį modelį, prekyboje biržoje tiesiogiai konkuruos trijų Baltijos šalių tiekėjai, o tai ateityje turės teigiamos įtakos dujų vartotojams.

Pozityvius regioninės plėtros ženklus matome grupei priklausančioje „Baltpool“ biokuro biržoje. Akivaizdu, kad atviros ir konkurencingos rinkos privalumus jau atranda ne tik kaimyninių šalių biokuro pardavėjai, bet ir pirkėjai,“ – EPSO-G metų pradžios veiklos rezultatus komentavo R. Zukas.

Pajamos ir sąnaudos

Pirmojo ketvirčio EPSO-G grupės pajamos siekė 61,3 mln. eurų. Jos buvo 2,1 proc. didesnės palyginti su tuo pačiu laikotarpiu  2016 metais.   

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su pirmuoju 2016 m. ketvirčiu, padidėjo 1,5 proc. iki 18,3 mln. eurų ir sudarė 29,8 proc. visų grupės pajamų. Didžiausią įtaką šių pajamų augimui turėjo 3,1 proc. padidėjęs perduotos elektros energijos kiekis. Gamtinių dujų perdavimo pajamos per šį laikotarpį buvo 4,9 proc. mažesnės ir sudarė 17,6 mln. eurų. Jos sudarė 28,7 proc. visų grupės pajamų. Svarbiausia priežastis lėmusi mažesnį dujų perdavimo pajamų lygį – dėl sėkmingos veiklos ankstesniais metais šiemet sumažintas gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifas.

Konsoliduotos grupės sąnaudos per pirmuosius tris 2017 m. mėnesius beveik nepakito. Jos sudarė 45,9 mln. eurų palyginti su 45,63 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiausią grupės sąnaudų sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas.

Veiklos rezultatas

Pirmąjį metų ketvirtų visos tiesiogiai EPSO-G grupės valdomos bendrovės – „Litgrid“, „Amber Grid“ ir „Baltpool“ – dirbo pelningai.

2017 m. trijų mėnesių grupės EBITDA siekė 25,7 mln. eurų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, pernai grupės EBITDA padidėjo 0,9 procento. EBITDA marža buvo 42,0 proc. (2016 m. buvo 42,5 proc.).

2017 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotasis EPSO-G grynasis pelnas buvo 12,0 mln. eurų, t. y., 10,5 proc. didesnis palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 10,9 mln. eurų grynojo pelno.

Mažina skolos naštą

Dėl sėkmingos veiklos, iš penai metais uždirbto pelno, šių metų gegužės 31 d. EPSO-G  perves 31,14 mln. eurų valstybės valdomai bendrovei „Lietuvos energijai“, kuri, remiantis Energetikos ir Finansų ministerijų sutarimu, yra įpareigota skirti šias lėšas Lietuvos biudžetui.

"Savo įsipareigojimus už dujų perdavimo bendrovės "Amber Grid" akcijas esame iš esmės įvykdę. Dabar uždirbtą pelną skirsime aisiskaityti už patronuojamos bendrovės "Litgrid" akcijas reikšmingai greičiau nei tai šiemet numatyta patvirtintame mokėjimų grafike. Ruošiantis svarbių sinchronizacijos ir regioninės energetikos rinkų integracijos darbams, subalansuota kapitalo struktūra mums yra itin svarbi,“ – sako EPSO-G vadovas.

2017 m. kovo 31 d. EPSO-G įmonių grupės turtas buvo 1 078,3 mln. eurų.

Papildoma informacija

Valstybei priklausančią bendrovę EPSO-G, įsteigtą 2012 m. liepos 4 d., valdo valstybei atstovaujanti įgaliota institucija – Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. EPSO-G įmonių grupę sudaro 7 bendrovės: patronuojanti bendrovė, trys dukterinės bendrovės ir trys paskesnio lygio dukterinės bendrovės. EPSO-G valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB  akcijų, 96,6 proc. dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ akcijų. 2016 m. sausio mėn. iš „Litgrid“ įsigiję 67 proc. BALTPOOL UAB  akcijų, EPSO-G tapo tiesioginiu energijos išteklių biržos operatoriaus valdytoju. Neturėdama kontrolinio akcijų paketo, EPSO-G dalį akcijų valdo dar trijose bendrovėse.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-05