Per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius EPSO-G grupė uždirbo 196,9 mln. eurų pajamų, visos įmonės dirbo pelningai


2020-11-12
  • Veliava.PNG

VILNIUS. Efektyviai prisitaikius prie dėl koronaviruso pandemijos pasikeitusių veiklos sąlygų ir išnaudojus susiklosčiusias palankias tendencijas dujų sektoriuje, valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius uždirbo 196,9 mln. eurų pajamų, t. y. 7,4 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 183,3 mln. eurų.

EPSO-G grupės grynasis pelnas per šį laikotarpį siekė 30,3 mln. eurų, palyginti su 6,3 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais. Trečiąjį metų ketvirtį EPSO-G sumažino savo finansinį įsipareigojimą už patronuojamos bendrovės „Litgrid“ akcijas valstybės kontroliuojamai bendrovei „Ignitis grupė“ 8 mln. eurų iki 148,6 mln. eurų.

„Nežiūrint dėl koronaviruso pandemijos pasikeitusių veiklos sąlygų, per pirmuosius tris 2020 m. ketvirčius visos EPSO-G grupės įmonės dirbo pelningai ir kryptingai tęsė strateginių elektros ir dujų perdavimo sistemų integracijos su Europa projektų įgyvendinimo darbus.

Pozityviai rezultatų dinamikai didžiausios įtakos turėjo dėl palankių dujų kainų reikšmingai išaugusi dujų perdavimo paslaugų apimtis Latvijos kryptimi, padidėjusi dujų paklausa šalies energetikos sektoriuje, reguliuojamų paslaugų kainų pokytis bei mažesnės veiklos sąnaudos. Tai atsvėrė dėl šiltesnių orų sumažėjusias pajamas metų pradžioje ir dėl šalies ūkio raidos kiek sumažėjusią elektros energijos perdavimo paslaugų apimtį.

Teigiamos įtakos rezultatams taip pat turėjo daugiau nei dvigubai išaugusi apyvarta „GET Baltic“ dujų biržoje bei toliau nuosekliai augusi „Baltpool“ organizuojamos prekybos biokuru apimtis. Džiugu, kad „Baltpool“ biržos duomenys leidžia prognozuoti, kad prasidėjęs centrinio šildymo sezonas taps pigiausiu per daugiau nei dešimtmetį.

Tuo pat metu EPSO-G grupės įmonės atsakingai tęsė sinchronizacijos su Europos energijos perdavimo tinklais ir dujų jungties su Lenkija statybos darbus.

Šiuo metu jau yra baigiamas trečiasis iš 14 Vyriausybės patvirtintų projektų, o Europos Sąjunga skyrė maksimalią galimą paramą jūrinės jungties su Lenkija statybai bei sinchroninių kompensatorių įrengimui. Rugsėjo pradžioje užbaigti sudėtingiausi GIPL jungties klojimo darbai po didžiausiomis šalies upėmis ir nutiestos atkarpos prijungimas prie dujų perdavimo sistemos, leidžia jaustis užtikrintai, kad iki metų pabaigos bus atlikta  60 proc. visų GIPL dujotiekio statybos darbų,“ - trijų ketvirčių veiklos rezultatus komentavo EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugos

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per tris 2020 m. ketvirčius perduota 7,4 teravatvalandžių (TWh) elektros energijos - 3,1 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai lėmė šiltesnis nei įprastai pirmasis metų ketvirtis bei dėl COVID-19 poveikio sulėtėjusi ekonomikos raida.

Lietuvos dujų perdavimo sistema per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius buvo transportuota beveik 26 TWh gamtinių dujų, neįskaitant suteiktų tranzito paslaugų. Tai 17,6 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Iš Lietuvos dujų perdavimo sistemos į Latviją, Estiją ir Suomiją per devynis mėnesius buvo perduota dvigubai daugiau dujų nei pernai tuo pačiu metu – 7,8 TWh. Perdavimo apimtys labiausiai didėjo dėl palankių dujų kainų tarptautinėje rinkoje ir dėl šiemet pradėjusios veikti Estijos-Suomijos dujų perdavimo jungties „Balticconnector“.

Lietuvos poreikiams per šį laikotarpį buvo perduota 17,7 TWh dujų arba 5,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu dėl šiemet vyravusios itin palankios dujų kainos, skatinančios naudoti dujas elektros gamybai.

Per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius „GET Baltic“ gamtinių dujų biržos prekybos apimtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje sudarė 4,7 TWh. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais, prekybos apimtys padidėjo daugiau nei 2,2 karto arba 1,6 karto daugiau nei per visus 2019 metus. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos apimtims turėjo nuo metų pradžios vykdoma veikla Suomijoje.

2020 m. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 385 tūkst. Tne biokuro. Tai 4,6 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.

Pajamos ir sąnaudos

Per tris 2020 m. ketvirčius pajamos už elektros perdavimą padidėjo 18,6 proc. iki 60,6 mln. eurų. Pajamų augimą lėmė  didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina. Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 20,8 proc. iki 62,8 mln. eurų. Disbalanso ir balansavimo elektros energijos pajamos sumažėjo 28,7 proc. iki 14,4 mln. eurų. Bendrai elektros perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos sudarė 149,1 mln. eurų arba 75,7 proc. visų  EPSO-G grupės pajamų.

Per pirmuosius devynis metų mėnesius EPSO-G grupė uždirbo 38,2 mln. eurų pajamų už gamtinių dujų transportavimą. Tai sudarė 19,4 proc. EPSO-G grupės konsoliduotų pajamų. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą išliko tokiame pat lygyje kaip ir per tą patį laikotarpį pernai. Nors nuo šių metų pradžios teikiamų dujų perdavimo paslaugų tarifas yra 16 proc. mažesnis, išaugusios dujų perdavimo apimtys Latvijos kryptimi ir didesnė dujų paklausa Lietuvoje, ypač elektros gamybos sektoriuje, padėjo išlaikyti stabilų pajamų, uždirbtų iš dujų perdavimo veiklos, lygį.

Grupės veiklos sąnaudos per devynis 2020 m. mėnesius sudarė 166,8 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. sąnaudos buvo 7,2 mln. Eur. mažesnės. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas.

Veiklos rezultatas

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per devynis 2020 m. mėnesius siekė 55,8 mln. eurų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA išaugo 68,4 procento.

Grupės EBITDA marža per šį laikotarpį siekė 28,3 proc. (tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. – 17,8 proc.).

 

Apie EPSO-G

EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. EPSO-G valdymo bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. EPSO-G grupę sudaro valdymo bendrovė, elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų, biokuro bei medienos biržas valdantys rinkos operatoriai bei infrastruktūros priežiūros paslaugas teikiančios įmonės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-10