Pirmąjį 2021 m. ketvirtį EPSO-G grupės pajamos augo iki 83,8 mln. eurų


2021-05-12
  • Rezultatai.PNG

VILNIUS. Tęsdama strateginių sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos su Europa projektų įgyvendinimo darbus, valstybės valdoma EPSO-G energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė per pirmuosius tris 2021 m. mėnesius uždirbo 83,8 mln. eurų pajamų. Tai 20,8 proc. daugiau, palyginti su 69,4 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grynasis grupės pelnas siekė 19,3 mln. eurų, palyginti su 11,9 mln. eurų 2020 m. sausio-kovo mėnesiais. EPSO-G grupės įmonių energijos perdavimo veikla yra reguliuojama, todėl uždirbtas pelno perviršis yra grąžinamas šalies vartotojams. Dalis perviršio yra grąžinama šiemet taikant daugiau nei dešimtadaliu mažesnį elektros perdavimo tarifą.

„Pozityviai pirmojo ketvirčio rezultatų dinamikai didžiausios įtakos turėjo šaltuoju metų laikotarpiu reikšmingai išaugusi elektros energijos ir dujų perdavimo paslaugų paklausa, ypač šilumos ir elektros gamybos, o taip pat  pramonės sektoriuose. Energijos vartojimą taip pat skatino ir teigiamos šalies ūkio raidos tendencijos – pirmąjį ketvirtį perduotos elektros kiekis viršijo prieš COVID-19 pandemiją buvusį lygį. Pasiekti finansiniai rezultatai suteikia mums tvirtą pamatą šalies energetinei nepriklausomybei ir energijos perdavimo tinklų integracijai su Europos tinklais svarbių projektų įgyvendinimui,“  - pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus komentavo EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugų paklausa ir kokybė

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį 2021 m. ketvirtį buvo perduota 2,9 teravatvalandės (TWh) elektros energijos. Tai 9,5 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Perdavimo tinklo naudotojams taip pat buvo suteikta daugiau sisteminių paslaugų. Jų apimtis per palyginamąjį laikotarpį išaugo 7,1 proc. Balansavimo paslaugų apimtis buvo 40 proc. didesnė dėl išaugusių bendro perduoto elektros energijos kiekio bei didesnių nei prognozuota svyravimų, susijusių su žemesne nei vidutine daugiamete oro temperatūra sausio-kovo mėnesiais.

Per šį laikotarpį Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 8,7 TWh gamtinių dujų. Tai 28,4 proc. daugiau, palyginti su 6,8 TWh 2020 m. sausio-kovo mėn. Labiausiai didesnį dujų transportavimo paslaugų poreikį lėmė šaltuoju metų laikotarpiu išaugusi gamtinių dujų transportavimo paslaugų paklausa šilumos ir energetikos sektoriuje.

Elektros ir dujų perdavimo sistemos veikė patikimai. Elektros perdavimo operatoriaus atsakomybei priskiriamų nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis AIT (angl. average interruption time) siekė 0,035 min., palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, kai šis rodiklis buvo 0,111 min., o ENS (angl. energy not supplied) rodiklis sudarė 1,104 MWh (2020 m. I ketv. 3,303 MWh). Operatoriui iškeltuose tiksluose numatyta, kad AIT rodiklis per 2021 m. neviršys 0,29 min., o ENS – 6,300 MWh. Dujų perdavimo sistemos darbo patikimumas per pirmuosius tris šių metų mėnesius siekė 100 proc.

Tarpsisteminių jungčių su Švedija ir Lenkija „NordBalt“ ir „LitPol Link“ 2021 m. trijų mėnesių bendras prieinamumas buvo atitinkamai 100 proc. ir 92,8 proc. 2020 m. Tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. „NordBalt“ bendras prieinamumas taip pat siekė 100 proc., o „LitPol Link“ – 97,2 proc. „LitPol Link“ 2021 m. prieinamumo rodikliui daugiausia įtakos turėjo kovo mėn. įvykę trys atjungimai Lenkijos jungties pusėje.

2021 m. pirmąjį ketvirtį GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai padidėjo 30 proc. iki 3,00 TWh nuo 2,31 TWh tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugusios tarpvalstybinės prekybos apimtys.

„Baltpool“ energijos išteklių biržoje per šį laikotarpį centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, Lietuvos nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 1,13 TWh biokuro. Tai 16,8 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.

Pajamos ir sąnaudos

Per pirmuosius tris 2021 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą ir susijusias paslaugas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 15,8 proc. iki 61,8 mln. eurų. Tai sudarė 74 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Nors pirmąjį metų ketvirtį vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina buvo 10,6 proc. mažesnė, pajamos už elektros perdavimą sumažėjo tik 2,2 proc. iki 21,5 mln. eurų. Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 8,5 proc. iki 24,9 mln. eurų.

Dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., išaugo 41,6 proc. iki 18,6 mln. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu pernai pajamos už dujų perdavimo paslaugas siekė 13,1 mln. eurų.

EPSO-G grupės veiklos sąnaudos per tris 2021 m. mėnesius sudarė 61,9 mln. Eur. Palygti su 2020 m pirmuoju ketvirčiu, sąnaudos padidėjo 5,7 mln. Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo elektros energijos, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų įsigijimo sąnaudos, kurios sudarė 60,6 proc. visų sąnaudų.

Veiklos pelnas

Per pirmuosius tris 2021 m. mėnesius EPSO-G grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA)  išaugo iki 30,9 mln. eurų nuo 21,4 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai. EBITDA marža padidėjo iki 36,9 proc. nuo 30,8 proc. tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G konsoliduota ir bendrovės 2021 m. pirmojo ketvirčio ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-13