Skelbiama nepriklausomų narių į trijų EPSO-G patronuojamų įmonių valdybas atranka


2020-01-10
  • office 10.jpg

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G skelbia šešių nepriklausomų narių atranką į jos patronuojamų įmonių „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“ ir „Baltpool“ valdybas.

Atranka vyksta atsižvelgiant į tai, kad esamų šių įmonių valdybų ketverių metų kadencija baigiasi 2020 m.  balandžio 20 dieną.

Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, kiekvienoje įmonėje į naujos kadencijos valdybas renkama po du nepriklausomus narius.

Nepriklausomu EPSO-G grupės įmonių valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Kaip ir iki šiol, po tris narius į šių įmonių valdybas deleguos valstybės kontroliuojama EPSO-G valdymo bendrovė. Į „Baltpool“ bendrovės valdybą vieną narį deleguos mažesnę akcijų dalį kontroliuojantis akcininkas - „Klaipėdos nafta“.

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritys, į kurias vykdoma atranka, numatytos atsižvelgiant į kiekvienos įmonės veiklos specifiką ir jai, bei visai EPSO-G grupei, akcininko keliamus strateginius tikslus ir uždavinius.

Atranką vykdys trijų narių komisija, kurią sudaro LR Energetikos ministerijos, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ ir valdymo bendrovės EPSO-G atstovai, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą. Jos atstovai komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Kviečiame susipažinti su skelbimais ir reikalavimais:

„Litgrid" AB:

AB „Amber Grid“:

„Baltpool", UAB:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-13