Paskirti nauji UAB „Tetas“ valdybos nariai


2017-11-15
  • Tetas.jpg.png

Siekiant sustiprinti projektų ir veiklos valdymo kompetencijas, 2017 m. lapkričio 15 d. vykusio UAB „TETAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu naujaisiais bendrovės valdybos nariais išrinkti Mantas Gudas, Andrius Dagys ir Žydrūnas Augutis. 

Nuo 2017 m. lapkričio 15 d. bendrovės valdybą sudarys penki nariai:

  • Mantas Gudas, nepriklausomas valdybos narys, UAB „Metalistas“ generalinis direktorius;
  • Andrius Dagys, AB „Amber Grid“ Technikos direktorius;
  • Žydrūnas Augutis, LITGRID AB Apskaitos skyriaus vadovas;
  • Mindaugas Vinkus, EPSO-G organizacijos vystymo vadovas;
  • Tomas Urmanavičius, ir EPSO-G finansų kontrolės vadovas.

Valdybos nariai eis pareigas iki 2019 m. vasario 6 d. Valdybos pirmininkas bus išrinktas artimiausio UAB „Tetas“ valdybos posėdžio metu.

Naujieji valdybos nariai pakeitė iki šiol pareigas ėjusius pareigas Darių Masionį ir Liną Kapčinskienę.

100 proc. UAB „Tetas“ akcijų valdo EPSO-G patronuojama bendrovė AB „Litgrid“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-15