EPSO-G valdymo bendrovė skelbia dviejų nepriklausomų valdybos narių atranką


2018-05-10
  • Atranka.JPG

VILNIUS. Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G skelbia dviejų nepriklausomų valdybos narių atranką patronuojamose bendrovėse „Litgrid“ AB, ir AB „Amber Grid“ .

Į „Litgrid“ AB, ir AB „Amber Grid“ valdybas numatoma atrinkti po vieną nepriklausomą narį, taip padidinant nepriklausomų narių skaičių įmonių valdybose iki dviejų. Kiti trys kiekvienos bendrovės valdybos nariai bus nominuojami valstybės valdomos įmonės „EPSO-G“ UAB. 

Atranka vykdoma atsižvelgiant į naują bendrovių įstatų redakciją, atspindinčią Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Remiantis jais, EPSO-G grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje valdybos yra stiprinamos suteikiant joms priežiūros funkcijas, taip padidinant valdybos narių atsakomybę už įmonių vykdomų strateginių projektų ir akcininkų keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą.

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G grupės įmonių organizacinė ir valdymo struktūra taps efektyvesnė ir toliau atitiks aukštą atskaitingumo bei gerosios valdysenos praktiką.

Kviečiame susipažinti su bendrovių ir įmonių grupės korporatyvinio valdymo struktūra, valdybų sudėtimi, atsakomybe, pretendentams keliamais kompetencijos reikalavimais ir atrankos tvarka:

AB "Litgrid" valdybos nario atranka

AB "Amber Grid" valdybos nario atranka

Atranką vykdys EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas.

Kviečiame kandidatus pateikti paraiškas iki 2018 m. birželio 9 d. 

Dokumentus prašome siųsti EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetui, el. paštu: epsogatlygiokomitetas@epsog.lt, atitinkamai nurodant „Atranka į „Litgrid“ AB valdybą“ arba „Atranka į AB „Amber Grid“ valdybą“.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-11