Naujai kadencijai suformuota EPSO-G valdyba 


2019-03-20
  • Valdyba.jpg

VILNIUS. Vienintelė EPSO-G valdymo bendrovės akcininkė - Energetikos ministerija - nauju nepriklausomu valstybės valdomos įmonės valdybos nariu išrinko bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantą Robertą Vyšniauską. Taip pat, akcininko kovo 20 d. sprendimu, nepriklausomu valdybos nariu perrinktas VĮ „Oro navigacija“ ir tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybų narys Gediminas Almantas. Jis taip pat dirbs audito komitete, kuris pataria bendrovės valdybai vidaus kontrolės ir veiklos rizikų valdymo klausimais.

Ketverių metų kadenciją pradedančioje EPSO-G valdyboje ir toliau dirbs Energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas bei elektros skyriaus patarėjas Gediminas Karalius. 

Laikantis gerosios valdysenos praktikos, penkių narių EPSO-G valdyboje daugumą sudarys trys nepriklausomi nariai – trečiojo nepriklausomo valdybos nario atranka bus organizuojama artimiausiu metu. 

Atrankoje į EPSO-G valdybos narius dalyvavo 23 kandidatai.

EPSO-G valdyba yra renkama atsižvelgiant į vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu atnaujintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires ir atitinkamai 2018 m. balandžio 24 d. Juridinių asmenų registre registruotą bendrovės įstatų redakciją, kuri padidino valdybos atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją.
EPSO-G įstatų nuostatos numato, kad į priežiūros funkciją vykdančią valdybą bendrovės administracijos atstovai nėra renkami. Peržiūrėti korporatyvinio valdymo modelį paskatino Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. 

Įgyvendinus šį korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra tapo paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitinka aukščiausius valdysenos standartus.

Stebėsenos ir programų agentūros (SIPA) naujausiame  valstybės valdomų įmonių  gerojo valdymo indekse EPSO-G suteiktas aukščiausias A+ įvertinimas.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G valdybos darbo reglamentu

Kviečiame susipažinti su EPSO-G įstatais

Kviečiame susipažinti su EPSO-G korporatyvinio valdymo gairėmis
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01